Koulutuskalenteri
 
Kuvituskuva, omenoita pöydällä, Opetushallitus rahoittaa logo

Arviointi haltuun! - opettajan arviointiosaamisen vahvistaminen 9 op (verkossa)

24.3.2021 9:00–15.4.2021 15:00


Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta.

Koulutusohjelman tavoitteet:

Koulutusohjelman tavoitteena on varmistaa opettajien ajankohtainen arviointiosaaminen ja vahvistaa heidän valmiuksiaan Opetushallituksen uudistuneiden arviointiperiaatteiden soveltamiseen omassa arviointityössä. Tavoitteena on, että opettaja osaa soveltaa arvioinnin monipuolisia menetelmiä ja kannustaa opettajia kehittämään omia arviointikäytäntöjään sekä itsenäisesti että yhteistyössä toisten opettajien kanssa.

Kohderyhmä:

Koulutusohjelma on tarkoitettu perusopetuksen rehtoreille, erityisopettajille sekä luokan- ja aineenopettajille.

Koulutusohjelman sisällöt ja toteutus:

Koulutusohjelma koostuu kolmesta (3) toisiaan tukevasta osiosta, jotka suositellaan suoritettavan yhtenä kokonaisuutena. Koulutuksia on mahdollista suorittaa myös yksittäisinä osioina.

3. Pedagogiikan monipuolistaminen ja arviointi, 3 op 

Osio koostuu kolmesta (3) etäopetusiltapäivästä, joihin sisältyy asiantuntijapuheenvuoroja, aktivoivia työtapoja ja yhteistoiminnallista oppimista. Välitehtävänä opettajat reflektoivat omia arviointikäytänteitä ja pedagogiikkaa, joita jaetaan ryhmän kesken.

  1. Etäopetuspäivä ke 24.3.2021, klo 12:30-16
  2. Etäopetuspäivä ti 30.3.2021, klo 12:30-16
  3. Etäopetuspäivä to 15.4.2021, klo 12:30-16


Koulutuksen sisällöt:

  • Monipuolisen pedagogiikan ja arvioinnin yhteys
  • Oppilaan itse- ja vertaisarviointi käytännössä
  • Arvioinnin kohteena oppiminen ja työskentely
  • Formatiivinen arviointi koulun arjessa
  • Digitaalinen arviointi
  • Arviointitiedon hyödyntäminen opettajan oman työn kehittämiseksi

Kouluttajat: KM, EO, LO Päivi Valli, yliopistonopettaja & KM Sirkku Lähdesmäki, yliopistonopettaja.

Koulutusohjelman kustannukset:

Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista lounas-, matka- ja majoituskuluista sekä tietoliikenneyhteyksiin tai -välineisiin liittyvistä kuluista.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautua voit joko koko koulutusohjelmaan tai yksittäisiin osioihin. Sitovat ilmoittautumiset sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta 25.1.2021 mennessä. HUOM! Koulutus on täynnä. Ilmoittautumisia otetaan varasijoille. Katso peruutusehdot alta. HUOM! Verkkolomakkeessa on havaittu toimimattomuutta Internet Exploreria käytettäessä, suosittelemme käyttämään Mozillaa tai Cromea.

Peruutusehdot:

Viimeisen ilmoittautumisajankohdan jälkeen peruutettaessa tai kokonaan peruuttamatta jätettäessä perimme 40 prosenttia koulutuksen järjestämiskuluista / opiskelija. Estyneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö.

Lisätietoja koulutusohjelmasta voi tiedustella:

Projektikoordinaattori Moona Naakka, p. 044 474 4323, moona.naakka@ulapland.fi.

Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hankkeen koulutukset järjestetään sekä Kokkolassa että Rovaniemellä ajalla 2020-2021.