Koulutuskalenteri
 

INNOSTU – Käsityön koulutuspolku (5 op) VERKKOKOULUTUS, aikataulu avoin

17.4.2023 0:00–31.12.2023 0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutus johdattaa osallistujat yhteisölliseen käsityöhön, käsityön erilaisiin oppimisympäristöihin sekä samalla oppilaiden hyvinvointiin liittyvien kysymyksien äärelle. Koulutus koostuu kahdesta osiosta: 1. Käsityön oppimisympäristöt ja yhteisölliset työtavat (3 op) ja 2. Suunnitteluosaaminen ja sen ohjaaminen käsityössä (2 op).

Sisällöt mm: Yhteisöllisyys käsityössä; Käsityön monialaiset mahdollisuudet ja taito- ja taideaineiden yhteistyö; Opetuksen paikallisuus ja alueellisuus; Autenttiset oppimisympäristöt; Käsityö ja arktisuus; Oppimiskokonaisuuden suunnittelu ja yhteisopettajuus; Uuden käsityöopettajuuden kehittäminen; Suunnittelu käsityössä (mm. suunnittelutaidot, suunnitteluprosessi ja sen ohjaaminen, suunnittelun välineet ja menetelmät, 3D-suunnittelu).

Koulutus sisältää verkko-osioita (webinaarit, Livestreamit, virtuaalitapahtumat, ryhmätyöskentely, yht. 30 h) sekä oppimistehtäviä.

Kohderyhmä: Perusopetuksen henkilöstö

Aikataulu:
Aikataulu avoin 

Kouluttajat:
Vastuukouluttajana toimii Miia Hast (KT), Lapin yliopisto, KTK, käsityön opettajankouluttajana vuodesta 2002. Väitöskirja liittyy vuoden 2004 käsityön OPS uudistukseen. Tuottanut eLappi-hankkeen myötä julkaisun taito- ja taideaineiden etäopetuksen tueksi sekä toiminut monipuolisissa asiantuntijatehtävissä eri hankkeissa. Keväällä 2021 kouluttaa perusopetuksen henkilöstöä käsityön uusiin arviointikriteereihin liittyen (Kaaro-verkosto: Kehitetään arviointia yhdessä -hanke).

Kustannukset: Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: Koulutuksen toteutus siirtyy. Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto P. 040 484 4121
Projektipäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi