Koulutuskalenteri
 

KEHITÄ – Käsityön koulutuspolku (5 op) VERKKOKOULUTUS, aikataulu avoin

1.3.2023 0:00–31.12.2023 0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutuksen tavoitteena on yhtenäistää käsityön perusopetuksen oppiaineen innovatiivista kehittämistä ja opetuksen laatua Suomessa. Koulutus koostuu kahdesta osiosta: 1. Tutkiva, keksivä ja kokeileva käsityö (3 op) ja 2. Taidon oppimisen ja arvioinnin analytiikka käsityössä (2 op).

Sisällöt mm: Käsityö, aivotoiminta ja pystyvyys; Käsityö ja oppimisen arvoitus; Opettaminen ja havainnollistaminen vaikeiden asioiden ja käsitteiden ymmärtämisessä; Käsityö ja kehollinen tietäminen; Oppimisaihiot käsityön opetuksessa; Opetuksen suunnittelu ja ”craft knowledge”; Arviointi käsityössä ja uudet arviointikriteerit; Digitaaliset mahdollisuudet opetuksessa ja arvioinnissa.

Koulutus sisältää yhteisiä verkko-osioita (webinaarit, Livestreamit, virtuaalitapahtumat, ryhmätyöskentely, yht. 30 h) sekä oppimistehtäviä. Koulutuksen myötä osallistujat saavat ainedidaktista ja pedagogista osaamista tutkia ja kehittää itseä uutena käsityön opettajana.

Kohderyhmä: Perusopetuksen henkilöstö

Aikataulu: 
Kevät 2023/ Tarkempi aikataulu avoin 
 
Kouluttaja:
Miia Hast (KT), Lapin yliopisto, KTK, käsityön opettajankouluttajana vuodesta 2002. Väitöskirja liittyy vuoden 2004 käsityön OPS uudistukseen. Tuottanut eLappi-hankkeen myötä julkaisun taito- ja taideaineiden etäopetuksen tueksi sekä toiminut monipuolisissa asiantuntijatehtävissä eri hankkeissa. Keväällä 2021 kouluttaa perusopetuksen henkilöstöä käsityön uusiin arviointikriteereihin liittyen (Kaaro-verkosto: Kehitetään arviointia yhdessä -hanke).

Kustannukset: Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: Koulutuksen toteutus siirtyy. Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto P. 040 484 4121
Projektipäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi