Koulutuskalenteri
 
Kuvituskuva. Aikuisia ja lapsia leikkimässä saippuakuplilla. Opetushallitus rahoittaa -logo ja Lapin yliopiston logo.

Kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus koulussa 6 op koulutusohjelma

1.10.2022 9:00–31.5.2023 15:00


Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta.

Opettajana ja ohjaajana moninaisessa ja monikielisessä opetusryhmässä törmää uudenlaisiin haasteisiin. Entistä useampi opettaja on aivan uuden asian edessä, kun opetusryhmään tulee vieraskielinen ja toisesta kulttuurista tuleva oppija. Opettajien haasteet ovat mm. moninaisuusosaaminen, kielitietoinen opetus ja arviointi, monikielisyys, eri uskonnot ja katsomukset sekä vieraskielisen oppijan oppimisvaikeudet ja niiden tunnistaminen.

Koulutusohjelman tavoitteet:

Tavoitteena on tarjota osallistujille tutkimusperustaista tietoa, menetelmiä ja toimintamalleja erilaisista kulttuuri- ja kielitaustoista tulevien oppijoiden kohtaamiseen ja opetukseen. Moninaisuuden ymmärtäminen kasvattaa taitoa toimia joustavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Kohderyhmä:

Perusopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, joiden opetusryhmissä on monikielisiä ja toisesta kulttuurista tulevia oppilaita.

Koulutusohjelman sisällöt ja toteutus:

Koulutusohjelmassa toteutetaan kolme koulutusosiota, joiden teemat liittyvät kulttuuriseen ja katsomukselliseen moninaisuuteen, kielitietoiseen pedagogiikkaan ja arviointiin sekä monikielisen oppijan oppimisvaikeuksien tunnistamiseen. Suosituksena on, että osallistuja suorittaa koko 6 op ohjelman. Osallistuja voi myös valita koulutusosion, joka parhaiten tukee hänen omaa työtään ja ajankohtaisia tarpeita. Koulutuspäivät toteutetaan sekä lähi- että etäopetuksena.

Osio 1: Kulttuuri- ja katsomustietoinen kasvatus ja opetus 2 op

Keskeiset sisällöt ovat:

 • Kulttuurinen moninaisuus ja opettajien kulttuurien väliset valmiudet
 • Muovautuvuuden pedagogiikka: yhdenvertaisen oppimisen ja identiteettien tukeminen kulttuurisesti moninaisessa koulussa
 • Uskonnot(on) koulun arjessa ja juhlassa: uskonnonvapaus ja sen rajat, katsomukselliset identiteetit ja opettajan oma katsomustietoisuus, uskonnolliset vähemmistöt
 • Syrjintä ja rasismi suomalaisissa kouluissa

Aikataulu:
9.11. klo 9-15 lähipäivä Rovaniemellä
16.11. klo 13-16 verkossa, Zoom
14.12. klo 13-16 verkossa, Zoom

Osio 2: Kielitietoinen pedagogiikka ja arviointi 2 op

Keskeiset sisältöalueet:

 • Monikielinen oppija ja toisella kielellä oppiminen
 • Kielitietoisen opetuksen lähtökohtia ja tavoitteita
 • Kielitietoisia käytänteitä opetuksessa
 • Maahanmuuttajataustaisen/monikielisen oppilaan arviointi ja päättöarviointi
 • Joustavia arviointimenetelmiä

Aikataulu:

To 26.1.2023, klo 9-15 lähipäivä, Rovaniemi
Etäpäivien aikataulut varmistuvat myöhemmin.

Osio 3: Vieraskielisen oppilaan oppimisvaikeuksien tunnistaminen 2 op

Keskeiset sisältöalueet:

 • Kehittyvän uuden kielen haasteiden ja oppimisvaikeuksien erottaminen
 • Maahanmuuttajataustaisen/vieraskielisen oppilaan oppimisen haasteet
 • Oppimisen haasteet – kielelliset haasteet, sosiaaliset ja psyykkiset haasteet
 • Oppimisvaikeuksien tunnistaminen – onko kysymys kielen vaikeuksista, kulttuurisista kysymyksistä vai erityisistä oppimisvaikeuksista?

Osio toteutetaan keväällä 2023 kahdella paikkakunnalla: Kokkolassa ja Rovaniemellä (päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin).

Kouluttajat:

TT, KM, dosentti, tutkijatohtori Inkeri Rissanen, FT, yliopistonopettaja Johanna Saario, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus, Jyväskylän yliopisto.

Kustannukset:

Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.

Ilmoittautuminen koulutusohjelmaan:

Sitovat ilmoittautumiset sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 26.10.2022 mennessä.

Peruutusehdot:

Mikäli peruutat osallistumisesi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, emme peri peruutusmaksua. Myöhemmin peruutettaessa tai kokonaan peruuttamatta jätettäessä perimme 40 prosenttia koulutuksen järjestämiskuluista / opiskelija. Estyneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö.

Lisätietoja koulutusohjelmasta voit tiedustella:

Suunnittelija Linda Kuisma, 040 6838 009, linda.kuisma(at)ulapland.fi

Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hankkeen koulutukset järjestetään Kokkolassa ja Rovaniemellä ajalla 2022-2023.