Koulutuskalenteri
 

Laaja-alainen TVT-osaaminen ja varhaiskasvatuksen pedagogiikka (3 op) KOULUTUS ON TÄYNNÄ!

26.11.2020–18.2.2021 0:00–0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutuksen ytimessä on se, miten varhaiskasvatuksen traditiot kuten leikki, kehollisuus sekä luova ja taiteellinen ilmaisu sopivat yhteen tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen tukemisen kanssa. Tavoitteena on voimaannuttavan oppimiskokemuksen mahdollistaminen, jossa tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvät osaamistarpeet ymmärretään jo olemassa olevan osaamisen laajentamisena, ei kokonaan uuden oppimisena. TVT ymmärretään sekä oppimisen kohteena, että välineenä ja sitä tarkastellaan 3 näkökulman kautta: osana teknologiakasvatusta, osana mediakasvatusta sekä oppimisen tukijana.

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat: Elektroninen askartelu ja luova suhde teknologiaan; Pedagoginen dokumentointi ja tutkiva oppiminen sekä Oma mediatuottaminen ja kriittinen medialukutaito. Koulutus sisältää kolme kolmen tunnin etäkoulutuspäivää, oppimistehtäviä sekä koulutuspäivien välissä oppimistehtävien ohjausta etänä.

Koulutuksen kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

Aikataulu:

26.11.2020 klo 12-15 (Verkossa)
19.1.2021 klo 12-15 (Verkossa)
18.2.2021 klo 12-15 (Verkossa) 

Kouluttaja:
KT, LTO, Pekka Mertala. Mertalalla on laaja kokemus varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen henkilöstön täydennyskouluttamisesta. Hän on julkaissut lukuisia mediakasvatusta, monilukutaitoa ja teknologian opetuskäyttöä käsitteleviä tieteellisiä artikkeleja sekä oppikirjatekstejä ja on alan johtavia kansallisia asiantuntijoita.

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: KOULUTUS ON TÄYNNÄ!

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
Suunnittelija Satu Narkaus P. 040 831 6808
etunimi.sukunimi@ulapland.fi