Koulutuskalenteri
 
Kuvituskuva. Numeroita pöydällä. Opetushallitus rahoittaa -logo ja Lapin yliopiston logo.

Matikkaa ymmärtäen – matematiikan oppimisen tuki ja arviointi 7 op koulutusohjelma

9.11.2022 13:00–31.5.2023 16:00


Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta.

Koulutusohjelman tavoitteet:

Tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja matematiikan oppimisen tukemiseen perusopetuksessa sekä perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa. Koulutusohjelmassa löydetään ratkaisuja niiden oppijoiden matematiikan taitojen tukemiseen, joilla on haasteita jopa alakoulun matematiikan osaamisessa. Hankkeen koulutusosioissa tarjotaan ratkaisuja jo alakoulussa alkaneen matematiikasta syrjäytyneiden oppijoiden tukemiseen toiminnallisen matematiikan opetuksen keinoin. Ratkaisuja tarjotaan oppijoiden myönteisen matematiikkaitsetunnon ja motivaation tukemiseen, kielentämisen pedagogiikan ymmärtämiseen sekä työvälineitä oppijoiden osaamiseen kartoittamiseen ja korjaavan opetuksen toteuttamiseen.

Kohderyhmä:

Perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen matematiikan opettajat ja erityisopettajat.

Koulutusohjelman sisällöt ja toteutus:

Koulutus koostuu kolmesta toisiaan tukevasta osiosta, jotka muodostavat yhdessä 7 op koulutusohjelman. Koulutusohjelma rakentuu lähiopetuspäivistä, verkko-opetuksesta (Zoom) sekä omaan kartoitus- ja arviointityöhön liittyvistä kokeiluista ja oppimistehtävistä. On suositeltavaa, että opettaja osallistuu kaikkiin kolmeen osioon. Koulutusosiot toteutetaan kolmelle alueryhmälle: Helsingissä, Kokkolassa ja Rovaniemellä.

1. Oppijan myönteisen matematiikkaitsetunnon ja motivaation tukeminen 1,5 op

Keskeiset sisältöalueet:

 • Myönteisen matematiikkakuvan rakentuminen ja vahvistaminen
 • Kannustavan palautteen merkitys oppimisen ilon näkökulmasta
 • Itseohjautuvuuden taitojen ja sinnikkyyden tukeminen matematiikan opiskelussa
 • Matematiikan opiskelun taidot

Aikataulu:

Ke 9.11.2022, klo 13-16, verkossa
Ma 28.11.2022, klo 13-16, verkossa 

2. Kielentämisen pedagogiikka tukemassa ymmärtävää matematiikan oppimista 1,5 op

Keskeiset sisältöalueet:

 • Kielentämisen pedagogiikan avaaminen (taktiilinen toiminnan kieli ja kuvallinen ilmaisu, luonnollinen kieli ja symbolinen kieli)
 • Matemaattisen ajattelun ilmaiseminen kielentämällä (taktiilisella toiminnan kielellä ja kuvakielellä, luonnollisella ja symbolisella matematiikan kielellä)
 • Kielentäminen arvioinnin ja opetuksen suunnittelun työkalunaSelkokieli ja matematiikan oppiminen 

Aikataulu:

Ke 18.1.2023, klo 13-16, verkossa
Ke 8.2.2023, klo 13-16, verkossa

3. Matematiikan taitojen kartoittaminen sekä ratkaisuja oppijoiden tukemiseen 4 op

Osiossa perehdytään:

 • peruskoulun matematiikan opetussuunnitelman perusteiden keskeisiin käsitteisiin ja laskutoimituksiin
 • peruskoulun matematiikan osaamisen kartoittamiseen
 • korjaavaan opetukseen kartoitusten jälkeen, eli miten tukea heikosti menestyviä oppijoita matematiikan taidoissa

Aikataulu:

Ke 15.3.2023, klo 13-16 verkossa
Ke 29.3.2023, klo 9-15 lähipäivä (Rovaniemi)
To 30.3.2023, klo 9-15 lähipäivä (Rovaniemi)
Ma 24.4.2023, klo 13-16 verkossa

Kouluttajat:

 • KT, yliopistonlehtori Päivi Perkkilä, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
 • Matematiikkaterapeutti, eritysluokanopettaja Leena Kokko
 • Hannele Ikäheimo, matematiikan opetuksen asiantuntija ja kouluttaja

Kustannukset:

Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.

Ilmoittautuminen koulutusohjelmaan:

Sitovat ilmoittautumiset sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 21.10.2022 mennessä. Koulutusohjelmaan otetaan 15 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Katso peruutusehdot alta. HUOM! Ilmoitathan ilmoittautumislomakkeella, mikäli suoritat vain osia koulutusohjelmasta.

Peruutusehdot:

Mikäli peruutat osallistumisesi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, emme peri peruutusmaksua. Myöhemmin peruutettaessa tai kokonaan peruuttamatta jätettäessä perimme 40 prosenttia koulutuksen järjestämiskuluista / opiskelija. Estyneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö.

Lisätietoja koulutusohjelmasta voit tiedustella:

Suunnittelija Linda Kuisma, 040 6838 009, linda.kuisma(at)ulapland.fi

Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hankkeen koulutukset järjestetään Kokkolassa, Helsingissä ja Rovaniemellä ajalla 2022-2023.