Koulutuskalenteri
 

Me ilmastosankarit - ilmastonmuutos opetuksessa (2 op) VERKOSSA

18.11.2020 0:00–17.3.2021 0:00


WWF logo.jpg181404_oph_rahoittaa_rgb.png

Tervetuloa täydennyskoulutukseen, jossa yhdistyvät monialainen opetus, toiminnallinen oppiminen sekä ilmastokasvatus!

Mitä sinä saat tästä?
Osallistumalla Me ilmastosankarit -koulutukseen saat sisältötietoa ilmastonmuutoksen perusteista, sen ratkaisuista sekä malleja ja työkaluja monialaisen ja toiminnallisen ilmastokasvatuksen toteuttamiseen.

Ensimmäisenä koulutuspäivänä paneudutaan ilmastonmuutokseen ilmiönä, sen syihin, seurauksiin ja ratkaisuihin sekä tarkastellaan kasvatusta osana ilmastonmuutoksen ratkaisua. Toisena koulutuspäivänä syvennytään ilmastokasvatukseen: sen osaan perusopetuksessa, kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen polkupyörämalliin (Tolppanen ym. 2017) sekä opetusmateriaaleihin. Kehittämistehtävänä koulutuspäivien välissä opettaja toteuttaa opetuskokeiluja oppilasryhmän kanssa.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Kaikille esi- ja perusopetuksen opettajille, jotka ovat valmiita kokeilemaan ja kehittämään monialaista ilmastokasvatusta omassa koulussaan alkavana lukuvuotena. On eduksi, jos samasta koulusta osallistuu kaksi tai useampia opettajia.

Kouluttajat:
Ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori ja ympäristökasvatuksen asiantuntija Anna Muotka (WWF). Aarnio-Linnanvuoren erityisalaa ovat kokonaisvaltainen ilmastokasvatus ja monialainen ympäristöopetus. Muotkan erityistä osaamista ovat alakoulun ilmastokasvatus (Luokanopen ilmasto-opas) ja taidekasvatus.


AIKATAULU:


ETÄLUENNOT: MITÄ ILMASTONMUUTOS JA ILMASTOKASVATUS OVAT? 
- Videoluennot johdatuksena ilmastonmuutokseen ja ilmastokasvatukseen. Reflektointi: aloitetaan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. 

1. KOULUTUSPÄIVÄ VERKOSSA: ILMASTONMUUTOKSEN MAAILMA
Ke 18.11.2020 klo 12–16 (ETÄTOTEUTUS)
- Mitä ilmastonmuutos on? Mitkä ovat sen syyt ja seuraukset? Mitkä ovat ilmastonmuutoksen ratkaisut? Miten kasvatus liittyy ilmastonmuutokseen? Ilmastonmuutoksen perusteet osaksi opettajan työkalupakkia. 

VÄLITEHTÄVÄ: ILMASTONMUUTOS OSANA OPETUSTA
- Ilmasto-opetuskokeilu oppilasryhmän kanssa. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.

2. KOULUTUSPÄIVÄ VERKOSSA: KASVATUS OSANA ILMASTONMUUTOKSEN RATKAISUA 
Ke 17.3.2021 klo 12–16 (ETÄTOTEUTUS).
- Mihin ilmastokasvatus perustuu? Miten ilmastokasvatus liittyy eri oppiaineisiin? Miten ilmastokasvatusta toteutetaan peruskoulussa? Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen mallin (Tolppanen ym. 2017) soveltaminen käytäntöön esi- ja perusopetuksessa. 

Kustannukset: Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.


Lisätietoja koulutuksen sisällöistä:
Ympäristökasvatuksen asiantuntija Anna Muotka, P. 050 431 2327, anna.muotka@wwf.fi

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo, P. 040 484 4185, katja.norvapalo@ulapland.fi
Koulutussihteeri Tarja Tuisku, P. 040 484 4136, tarja.tuisku@ulapland.fi
Suunnittelija Satu Narkaus, P. 040 831 6808, satu.narkaus@ulapland.fi