Koulutuskalenteri
 

Nuoren taloustaidot laaja-alaisen osaamisen tavoitteena (2 op) Syksy 2022, aikataulu avoin

15.9.2022 0:00–31.12.2022 0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutuksessa tutustutaan siihen, millaisia talouteen liittyviä aiheita 5.-9. luokkalaisten oppilaiden kanssa on luontevaa opetussuunnitelmien mukaisesti käsitellä. Koulutuksen aikana paneudutaan näiden aihepiirien taloustieteelliseen ja matemaattiseen puoleen ja kehitetään ideoita näiden integroimiseksi peruskoulun opintoihin monialaisuuden ja laaja-alaisuuden kautta. Lisäksi pohditaan myös sitä, miten talouteen liittyviä aiheita voitaisiin käsitellä osana monialaisia opintokokonaisuuksia.

Koulutusosio koostuu kolmesta 4 h tapaamiskerrasta Rovaniemellä muodostaen yhdessä 12 h kokonaisuuden sekä ryhmätehtävistä ja omaan työhön liittyvistä oppimistehtävistä.

Kohderyhmä: Perusopetuksen henkilöstö

Aikataulu: Syksy 2022, aikataulu tarkentuu.

Kouluttajat:
-Pieti Tolvanen, FM, matematiikan, fysiikan ja kemian didaktiikan yliopisto-opettaja, Lapin yliopisto/KTK
-Jari Vehkaoja, FL, lukion historian ja yhteiskuntaopin vanhempi lehtori, opettanut taloustiedettä Lyseonpuiston lukion IB-linjalla

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: Ilmoittaudu mukaan koulutukseen TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto P. 040 484 4121
Projektipäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi