Koulutuskalenteri
 
Opetushallitus rahoittaa hanketta, logo

Oppimisen alueet ja TVT 7 op -täydennyskoulutusohjelma (verkossa)

2.3.2021 9:00–14.4.2021 9:00


Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta.

Koulutusohjelman tavoitteet:

Koulutusohjelman tavoitteena on tehdä näkyväksi ja konkretisoida VASU:n mukaiset oppimisen alueet sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteistoa medialukutaidon ja TVT-opetuskäytön kehittämisen kautta. Koulutusohjelma koostuu neljästä koulutusosiosta. 

Kohderyhmä:

Koulutusohjelma on tarkoitettu varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Koulutusohjelman sisällöt ja toteutus:  

3. Tutkin ja toimin ympäristössäni: Ohjelmointi, värkkääminen ja moninpelit 2 op
Luonnossa ja rakennetusta miljööstä voi ammentaa loputtomasti inspiraatiota oppimiseen. Osio korostaa lapsille luontaisia toimintatapoja löytää, tutkia ja havainnoida. Yhdessä tehty, oivallettu, koettu ja havaittu kehittää lasten sosiaalisia taitoja ja lujittaa ryhmädynamiikkaa sekä osallisuutta. Osiossa tarkastellaan, miten ympärillä oleva toteuttaa luontevasti varhaiskasvatussuunnitelman ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman tutkin ja toimin ympäristössäni -osaamisen aluetta. Osiossa jalkautudaan ympäristöön ja hyödynnetään ohjelmoinnillisen ajattelun kehittämisen sekä mobiili- ja pelillisen oppimisen menetelmiä. Osioon sisältyy kaksi työpajatyyppistä verkko-opetuspäivää sekä opetuskokeilu omassa opetuksessa/lapsiryhmässä. 

1. verkko-opetuspäivä ti 2.3.2021 klo 9 - 15:30
2. verkko-opetuspäivä ke 3.3.2021 klo 9 - 15:30

4. Kasvan, liikun ja kehityn: Mobiili tutkiminen ja seikkailu 2 op
Osiossa pelillinen ja leikillinen oppiminen yhdistää fyysisen liikkumisen ja digitaaliset työvälineet. Tavoitteena on monipuolistaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogisia menetelmiä. Mobiililaitteiden vakiosovellukset, kuten QR-koodin lukijat, mitat sekä paikkatietoon perustuvat sovellukset, kuten kartat ja kompassit, mahdollistavat liikkumisen ja kunnon kehittymisen seuraamisen uudella tavalla. Geometriataidot ovat yksi monilukutaidon osa-alue ja taidot luovat perustan suunnitella ja toteuttaa innostavia ja turvallisia tutkimusseikkailuja. Osioon sisältyy kaksi työpajatyyppistä verkko-opetuspäivää sekä tutkimusseikkailun suunnittelu ja toteutus pienryhmissä.

1. verkko-opetuspäivä ti 13.4. klo 9 - 15:30
2. verkko-opetuspäivä ke 14.4. klo 9 - 15:30

Kouluttajat:

Teemu Moilanen, KM/lo, opetusteknologiajohtaja (Ilona IT Oy) sekä Maj-Britt Kentz, KM/lo, artesaani, tohtorikoulutettava, asiantuntija (Ilona IT Oy)

Kustannukset:

Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.

Ilmoittautuminen koulutusohjelmaan:

Koulutus on täynnä! Sitovia ilmoittautumisia otetaan vastaan varasijoille sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta. Katso peruutusehdot alta. HUOM! Verkkolomakkeessa on havaittu toimimattomuutta Internet Exploreria käytettäessä, suosittelemme käyttämään Mozillaa tai Cromea.

Peruutusehdot:

Mikäli peruutat osallistumisesi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, emme peri peruutusmaksua. Myöhemmin peruutettaessa tai kokonaan peruuttamatta jätettäessä perimme 40 prosenttia koulutuksen järjestämiskuluista / opiskelija. Estyneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö.

Koulutusohjelman teemakokonaisuudesta on tarjolla myös toinen koulutus:

Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksen työmenetelmänä 2 op 

Lisätietoja koulutusohjelmasta voi tiedustella:

Projektikoordinaattori Moona Naakka, p. 044 474 4323, moona.naakka@ulapland.fi