Koulutuskalenteri
 

Riskujoiku-sävellysmenetelmänä - iloa ja varmuutta musisointiin (4 op) VERKKOKOULUTUS. HUOM! Koulutuksen ajankohta siirtyy syksyyn 2022.

16.8.2022 0:00–16.12.2022 0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutus vie musiikin maailmaan saamelaisten joikujen ja luontoyhteyden kautta. Se antaa menetelmiä kehittää työyhteisön käytänteitä niin, että musiikista tulee yhteisöllinen kommunikoinnin väline. Koulutus tarjoaa osallistujille musiikin lukemisen ja kirjoittamisen taidon ja välineen, jonka avulla nämä alkeet lapsillekin välittää. Koulutuksessa riskujoiku ja sen kautta syntynyt tapa luoda notaatiota viedään kuvionuottien avulla kohti länsimaista nuottikirjoitusta. Koulutus ei edellytä aiempaa osaamista musiikista. Koulutuksen avulla voi saada varmuutta ja työkaluja oman lauluäänen kehittämiseen. Osallistujat oppivat helpon sävellysmenetelmän, jonka avulla soittamisen ja laulamisen ilo ja varmuus nousee vähitellen ja antaa työkalun säveltää musiikkia lasten kanssa. Siinä yhdistetään saamelainen joiku, suomalainen kansanmusiikki ja länsimainen nuottikirjoitus. Koulutuksen menetelmät pohjautuvat niin saamelais- kuin steinerpedagogiikkaan ja se sisältää 5 verkkokoulutusta (15 h), videotallenteita ja oppimistehtäviä.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Aikataulu: 
Syksy 2022. Koulutuksen tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. 

Kouluttajat:
-Sari Niemelä, KM, LO, LTO. Pitkän linjan saamelaispedagogi. Musiikki ja joiut ohjaavat tämän pedagogin työtä saamenkielisessä päiväkodissa.
-Vesa Tuisku, TaM, LaY:n musiikkiteknologian yliopisto-opettaja, freelance äänisuunnittelija
-Sari Lehmusketo, KM, LO, LTO, tohtorikoulutettava, laaja kokemus musiikin opetuksesta eri-ikäisille

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto P. 040 484 4121
Projektipäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi