Koulutuskalenteri
 

Syväoppimisen johtaminen (4 op) KOULUTUS ON TÄYNNÄ!

1.10.2020–22.4.2021 0:00–0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Lapissa on paljon erilaisia johtamisen malleja ja rakenteita niin yksiköissä kuin sivistyspalvelujen hallinnossa. Johtajuuden kehittäminen tukee tasa-arvoisuutta, yhdenvertaisuutta ja on myös yksi peruskoulufoorumin nostoista. Koulutuksessa kunnat lähtevät liikkeelle omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan, luomaan ja kokeilemaan omaan kuntaan sopivaa mallia tai täydentämään olemassa olevan hallintoverkoston osaamista. Koulutuksessa syvennetään vuonna 2019-2020 toteutettua Syväoppimisen johtamisen -koulutuskokonaisuutta; osallistuvien kuntien kanssa jatkokehitetään toimintaa selkeän ja yhteisesti tuotetun vision strategian mukaisesti. Mukaan ovat tervetulleita myös ne, jotka eivät ole osallistuneet aikaisemmin Syväoppimisen johtaminen -koulutuskokonaisuuteen.

Koulutus koostuu kolmesta koulutuspäivästä, kahdesta webinaarista ja niihin liittyvästä verkkotyöskentelystä (yht. 6 tuntia), verkkosparrauksesta sekä kahdesta välitehtävästä. Tutustu koulutuksen ohjelmaan paremmin >.


Koulutuksen kohderyhmä:
sivistyspalveluiden johtoryhmä, varhaiskasvatuksen johtajat ja rehtorit

Hyöty opetuksen/varhaiskasvatuksen järjestäjälle:
-kehittää toimintaansa selkeän ja yhteisesti tuotetun vision ja strategian mukaisesti
-huolehtii opetus- ja kasvatushenkilöstön kehittämisestä
-toimii kehittämisessä vastuullisesti, vuorovaikutteisesti ja systeemisesti kaikilla tasoilla
-rakentaa aktiivisesti kumppanuusverkostoa, joka tukee avoimuutta ja kannustaa kokeiluihin kehittämistoiminnassa
-kehittää toiminnan laatua ja yhteistyötä hyödyntämällä digitaalisuutta tarkoituksenmukaisesti
-kyky toimia joustavasti ja tehdä parempia asioita kehittyy ja tulokset paranevat

Aikataulu: 

1.10.2020 klo 9.30-16.30, Lapin yliopisto

2.10.2020 klo 9.00-16.00, Lapin yliopisto

12.11.2020 klo 13-16, webinaari

4.2.2021 klo 13-16, webinaari

22.4.2021 klo 9-16, koulutuksen päätöspäivä Rovaniemellä. Tila ilmoitetaan myöhemmin.

Kouluttajat: Editan asiantuntijat kehityspäällikkö Tarja Tuomainen ja liiketoiminta- ja kehitysjohtaja Tomi-Pekka Niukkanen

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: KOULUTUS ON TÄYNNÄ!


Lisätietoja koulutusohjelmasta:
Kehityspäällikkö Tarja Tuomainen, Edita koulutukset, P. 040 860 2214, tarja.tuomainen@edita.fi 

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185, katja.norvapalo@ulapland.fi