Koulutuskalenteri
 

Toiminnallisuus peruskoulun matematiikassa (2 op), HUOM! Koulutuksen ajankohta siirtyy, uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

20.8.2022 0:00–31.12.2022 0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutuksessa kehitetään osallistujien taitoa hyödyntää toiminnallisuutta matematiikan opetuksessaan niin, että se palvelee matematiikan käsitteiden ymmärtämistä ja matematiikan menetelmien oppimista. Tähän kuuluu myös sellaisten keskusteluiden luominen ja ylläpitäminen, jotka mahdollistavat yhteisöllisen tiedon rakentamisen. Koulutuksessa käsitellään ja ideoidaan eri-ikäisille oppijoille ja erilaisiin matematiikan aiheisiin sopivia toiminnallisen matematiikan aktiviteetteja ja välineitä painottaen sitä, kuinka toiminnallisuus matematiikassa voidaan rakentaa osaksi monipuolista oppimisprosessia. Tarvittaessa koulutusosion opiskelua eriytetään luokka-astekohtaisesti.

Koulutusosio koostuu kolmesta 4 h tapaamiskerrasta Rovaniemellä muodostaen yhdessä 12 h kokonaisuuden sekä omassa opetuksessa suoritettavista kokeiluista ja niiden raportoinnista.

Kohderyhmä: Perusasteella matematiikkaa opettavat opettajat

Aikataulu:
Ajankohta avoin

Kouluttajat:
-Anna-Maija Partanen, KT, FM matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori, Lapin yliopisto, kouluttajana lukuisissa opettajien täydennyskoulutuksissa eri asteilla, opettanut toiminnallista matematiikkaa varhaiskasvattajille Swasimaassa
-Pieti Tolvanen, FM, matematiikan, fysiikan ja kemian didaktiikan yliopisto-opettaja, Lapin yliopisto/KTK
-Helena Leppänen, FM, matematiikan ja fysiikan lehtori, Lapin yliopiston harjoittelukoulu, käyttänyt työssään aktiivisesti toiminnallista matematiikkaa

Kustannukset: Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku:
Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto P. 040 484 4121
Projektipäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi