Tapahtumat
 

Työyhteisösovittelijakoulutus 15 op

15.10.2021–31.12.2022 9:00–9:00


Työyhteisösovittelun koulutusohjelmamme käynnistyy! Vielä ehdit ilmoittautua !

Työyhteisöjen ratkaisemattomat ristiriidat vievät aikaa ja energiaa ja vaikuttavat kielteisesti koko työyhteisön ilmapiiriin. Työyhteisösovittelu on tehokas työkalu tarttua ihmisten välisiin konflikteihin rohkeasti ja rakentavasti.  Sen tavoitteena on puuttua työyhteisössä esiintyviin ristiriitoihin, lisätä työntekijöiden vuorovaikutustaitoja, palauttaa työyhteisön työrauha ja parantaa työilmapiiriä. Sovittelu toimii myös ennaltaehkäisevästi, sillä se luo konfliktin hallinnan osaamista työyhteisöön. Koulutettu sovittelija ohjaa sovitteluprosessia dialogisin ja ratkaisukeskeisin menetelmin. .

SISÄLTÖ

Tässä koulutusohjelmassa perehdytään työyhteisösovittelun perusteisiin, teoriapohjaan, sovittelua tukeviin menetelmiin, sovellettavaan lainsäädäntöön ja sovittelijan rooliin konfliktissa. Koulutuksessa harjoitellaan sovittelua kokeneiden työyhteisösovittelijoiden johdolla sovittelun eri vaiheissa ja tutustutaan työyhteisösovittelun erilaisiin sovelluksiin eri organisaatioissa. Koulutus antaa valmiudet toimia työyhteisösovittelijana ja pohjaa rakentaa organisaatioihin soveltuvia työyhteisösovittelun malleja.

Koulutuksen sisältö

1. Johdanto työyhteisösovitteluun, 2 op (verkko-opintoina joustavasti): 15.10.-15.11.2021
2. Työyhteisösovittelun käytännöt, 4 op: 18.-19.11.2021 sekä verkkoluento sovittelun lainsäädännöstä 9.12.2021 klo 9-12
3. Sovittelijan taidot ja työkalut, 6 op: 13.-14.1.2022 ja 10.-11.2.2022
4. Työyhteisösovittelu organisaatioissa 2 op: kevät 2022
5. Vertaisryhmätyöskentely 1 op: kevät - syksy 2022 

KENELLE?
Koulutus soveltuu mm. johto- ja esimiestehtävissä toimiville, työelämän kehittäjille, työnohjaajille, HR-asiantuntijoille, suunnittelijoille, työterveyshuollon henkilöstölle, työsuojeluvaltuutetuille, luottamusmiehille, henkilöstökonsulteille sekä muille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoa ja välineitä työelämän ristiriitatilanteiden kohtaamiseen ja rakentavaan käsittelyyn.

 
MITEN?

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti ja se sisältää sekä verkko-opiskeluja että lähipäiviä. Osa lähipäivistä on mahdollista suorittaa myös etänä.  Koulutus alkaa verkkopohjaisella johdantojaksolla 15.10.2021. Verkko-opinnot voi aloittaa myös myöhemmin joustavasti.

Koulutusohjelma sisältää koulutuspäiviä ( 8 kpl) (osa mahdollista suorittaa myös etänä) ja koulutuspäivien aikana toteutettavia sovitteluharjoituksia, kirjallisuuteen perehtymistä ja koulutusteemoihin liittyviä tehtäviä, harjoittelun suorittamista (oma sovittelucase joko yksin, parin tai kokeneen sovittelijan rinnalla) ja sen raportoinnin sekä vertaisryhmätapaamisia, jotka tukevat sovittelijana kasvamista ja oman harjoittelucasen edistämistä.  Vertaisryhmiä vetää kokenut sovittelija. 

KOULUTTAJAT

Kouluttajina toimivat kokeneet työyhteisösovittelun asiantuntijat:

Pia Lappalainen, TkT, työyhteisösovittelija, neuvonantaja, Aalto University Executive Education (Aalto EE)
Saara Remes, KM, työ- ja organisaatiopsykologiaan erikoistunut ratkaisu- ja voimavarakeskeinen valmentaja ja työyhteisösovittelija, Work Design Oy
Seppo Mäki, valmentaja, kouluttaja, sovittelija, Vidi Oy
Maria Jauhiainen, työsuhdelakimies, Insinööriliitto
Ismo Saario, hyvinvoinnin kehittämispäällikkö, Turun yliopisto

HINTA:

Työyhteisösovittelukoulutus 15 op: osallistumismaksu 2 850€ (+ 24% ALV)
 
ILMOITTAUTUMINEN: Voit ilmoittautua koulutukseen tästä. Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt 15.10.2021. Koulutuksessa on vielä tilaa, joten ole yhteydessä koulutuksesta vastaaviin henkilöihin, mikäli haluat ilmoittautua mukaan. 

PERUUTUSEHDOT: Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumisajankohdan jälkeen peruutettaessa tai kokonaan peruutamatta jättäessä perimme täyden osallistumismaksun. Estyneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö.

LISÄTIEDOT:
kehittämisen asiantuntija Piia Kilpimaa, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 4844424

kehittämisen asiantuntija Mirja Heikkala; etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 6598402

Varaamme oikeudet koulutusohjelman muutoksiin.