Väitöstilaisuus oikeustieteiden tiedekunnassa /LL.M Aleksander Wiatrowski

21.5.2021 12:00–15:00
LS 19
Yliopistonkatu 8
96300 Rovaniemi


LL.M Aleksander Wiatrowski

Abuses of Dominant ICT Companies in the Area of data Protection

Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi perjantaina 21.5.2021 klo 12 alkaen.

Vastaväittäjänä toimii OTT, apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman ja kustoksena emeritusprofessori Ahti Saarenpää Lapin yliopistosta.

Väitöstilaisuutta voi seurata osoitteesta http://blogi.eoppimispalvelut.fi/ulapland

Tilaisuuden kieli on englanti.

Tervetuloa