Väitöstilaisuus oikeustieteiden tiedekunnassa/OTM Jenna Päläs

20.5.2022 12:00–15:00
LS3
Yliopistonkatu 8
Rovaniemi


OTM Jenna Päläs

Oikeusaseman määrittäminen jakamistalouden hyödykesopimussuhteissa. Tutkimus vallasta, subjektiuksista sekä oikeuden ja sosiaalisen välisestä etääntymisestä

Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi perjantaina 20.5.2022 klo 12 alkaen LS3.

Vastaväittäjänä toimii emeritusprofessori Juha Karhu Lapin yliopistosta ja kustoksena toimii professori Soili Nystén-Haarala Lapin yliopistosta.

Väitöstä voi seurata etänä osoitteesta https://connect.eoppimispalvelut.fi/vaitos

Tervetuloa