Käsi asettelee puisia palikoita, joissa erilaisia piirroskuvia terveydenhuoltoon ja rahaan liittyen.

Webinaari: Haavoittuvassa asemassa olevien hyvinvointipalveluihin pääsy

12.10.2023 14:00–16:00


Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan hyvinvointioikeuden tutkimusryhmä ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitos ja Hyvinvointioikeuden keskus järjestävät webinaarisarjan oikeuden roolista hyvinvointipalveluiden murroksessa. Webinaarisarjan toisessa osassa 12. lokakuuta aiheena on haavoittuvassa asemassa olevien hyvinvointipalveluihin pääsy.

Tausta ja motivaatio

Yksilön hyvinvoinnin oikeudellinen perusta on perus- ja ihmisoikeuksissa, joita julkisen vallan velvollisuutena on edistää ja turvata. Jokaiselle on turvattava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, joista on säädettävä tarkemmin lailla. Hyvinvoinnin turvaaminen on ollut myös sote-uudistuksen lähtökohta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä annetun lain (612/2021, 1 §) tarkoitukseksi määritellään väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja ylläpitäminen sekä yhdenvertaisten, yhteen toimivien ja kustannusvaikuttavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden varmistaminen koko maassa.

Vuoden 2023 rakenneuudistus ja jo aiemmin alkanut kehitys tuo mukanaan myös uudentyyppisiä oikeudellisia ongelmia. Yhä enemmän keskusteluun on noussut se, millaisilla järjestelmillä ja mekanismeilla yksilön oikeus tarpeenmukaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin samoin kuin muut yksilön oikeudet turvataan. Uudistus ei vaikuta vain palvelujen järjestämisen ja tuottamisen rakenteisiin vaan myös niiden ohjaukseen ja valvontaan ja viime kädessä palvelujen saatavuuteen. Yksi keskeinen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen ja erityisesti niiden kustannuksiin liittyvä kysymys onkin se, miten yhteensovitetaan jokaisen oikeus tarpeenmukaisiin palveluihin ja palveluiden yhdenvertainen saatavuus, saavutettavuus ja riittävyys.

Webinaarisarja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan hyvinvointioikeuden tutkimusryhmä ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitos ja Hyvinvointioikeuden keskus järjestävät webinaarisarjan oikeuden roolista hyvinvointipalveluiden murroksessa. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille hyvinvointioikeudesta ja sosiaali- ja terveyspalveluista kiinnostuneille.

Webinaarit järjestetään (11.5.2023, 12.10.2023 ja 25.1.2024) klo 14–16 Zoomissa.

Zoom-linkki:
https://eoppimispalvelut.zoom.us/j/62414925879?pwd=TUYrRnZveUpTblIrSkdFcjZzc0Mrdz09

OSA II: Haavoittuvassa asemassa olevien hyvinvointipalveluihin pääsy

pj Sanna Mustasaari, Itä-Suomen yliopisto
to 12.10.2023 klo 14–16

Tässä webinaarissa tarkastelemme hyvinvointipalveluiden saavutettavuutta nimenomaisesti haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden näkökulmasta. Tavoitteena on tuoda esille niitä haasteita, joita liittyy haavoittuvassa asemassa olevien tarvitsemien palveluiden saavutettavuuteen.

Näillä asiakasryhmillä voi olla iän, vamman, sairauden tai muun toimintakykyä heikentävän tekijän vuoksi yhtäältä vaikeuksia päästä tarvitsemiinsa palveluihin ja toisaalta pysyä palveluiden piirissä. Samalla nämä asiakkaat ovat juuri heitä, jotka eniten tarvitsevat tukea ja apua, eikä heillä välttämättä ole mahdollisuuksia vaatia oikeuksiensa toteutumista.

Tarjoamme webinaarissa kolme erilaista näkökulma hyvinvointipalveluihin pääsystä ja siihen liittyvistä haasteista.

  • Päihdepalveluiden saavutettavuus
    • Heidi Vanjusov, yliopistonlehtori, OTT, Hyvinvointioikeuden keskus, UEF
  • Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien palvelutarpeet ja palveluiden saavutettavuus
    • Sanna Hautala, sosiaalityön professori, Lapin yliopisto
  • Rakennetun ympäristön esteettömyydestä palveluihin pääsyn yhtenä elementtinä
    • Pauli Rautiainen, yliopistonlehtori HT, Hyvinvointioikeuden keskus, UEF

***

OSA III: Sotepalveluita, mutta mitä ja kenelle?
to 25.1.2024 klo 14–16