Koulutuskalenteri
 

Yhdessä navigoiden – erityinen tuki (2 op), VERKKOKOULUTUS

1.9.2022 0:00–27.9.2022 0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Esi- ja perusopetuksen henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa vahvistetaan monipuolisesti osallistujien osaamista erityiseen tukeen liittyen. Koulutuksen keskeiset sisällöt:

1) Erityinen tuki lähikoulussa
- erityisopetuksen järjestämisen inklusiiviset mahdollisuudet
- yhteisopettajuus ja konsultatiivinen työote
- tulkitsemis- ja avustajapalvelut, apuvälineet

2) Yksilöllistetty oppimäärä ja arviointi
- yksilöllistämisen kriteerit
- tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen määritteleminen
- edistymisen seuranta ja arviointi

3) Pidennetty oppivelvollisuus
- kenellä on oikeus pidennettyyn oppivelvollisuuteen
- miten se määritellään ja järjestetään
- käytännön esimerkkejä toteutukseen

4) Pedagoginen selvitys, erityisen tuen päätös ja HOJKS
- erityisen tuen päätöksen tekeminen ja tarkastaminen
- kirjaamisesta käytäntöön, miten asiakirjat ohjaavat opetusta ja ovat olennainen osa opetuksen arkea
- oppilaslähtöinen kirjoittaminen, oppilaan vahvuudet sekä oppilaan ja huoltajan osallisuus
- pedagogisten asiakirjojen sisältö ja kirjaamista ohjaavat säädökset


Koulutus koostuu neljästä puolen päivän etäkoulutuksesta sekä väli- ja oppimistehtävistä.

Kohderyhmä: Esi- ja perusopetuksen henkilöstö

Aikataulu: (Koulutus järjestetään Teamsissa)
1.9.2022 klo 13.30-16 Erityinen tuki lähikoulussa/ Sanna Komu
13.9.2022 klo 13.30-16 Yksilöllistetty oppimäärä ja arviointi 13.9.2022/ Sanna Komu
22.9.2022 klo 13.30-16 Pidennetty oppivelvollisuus/ Sanna Komu
27.9.2022 klo 13.30-16 Pedagoginen selvitys, erityisen tuen päätös ja HOJKS/ Minna Vuolukka

Kouluttajat:
Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin asiantuntijat:
Sanna Komu, ohjaava opettaja, KT, erityisluokanopettaja, työnohjaaja
Minna Vuolukka, ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku:
Koulutukseen voi ilmoittautua TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto P. 040 484 4121
Projektipäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi