Uutiset 2021
Opiskelijahyvinvointi_web.jpg

Lapin korkeakouluyhteisölle erityisavustusta korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tukemiseen

29.1.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut erityisavustusta Koronaepidemian vuoksi tarvittaviin toimenpiteisiin korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tukemiseen. Erityisavustuksilla korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt pystyvät kiinnittämään huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin, itseohjautuvuuden valmiuksien kehittymiseen sekä yhteisöllisyyden vahvistamiseen.

Lapin yliopistolle myönnettiin 120 000 euroa hankkeelle, jolla mallinnetaan korkea-asteen sosiaalityön toimintamallia entistä monimuotoisemman asiakaskentän tarpeisiin. Korkeakoulukuraattoritoiminnalla tuetaan opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia, varhaista tukea sekä elämänhallintaa yhteistyössä erilaisten palveluverkostojen ja opintososiaalisten asioiden asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeessa tuotetaan tietoa korkea-asteen sosiaalityöstä ja kehitetään tuen muotoja erilaisiin opiskeluympäristöihin ja monimuotoisiin opiskelijapolkuihin. Hanke kestää tämän ja ensi vuoden, ja sillä lisätään korkeakoulukuraattoripalveluita sekä Lapin ammattikorkeakoulussa että Lapin yliopistossa.

Erityisavustusta saivat myös opiskelijajärjestöt. Lapin yliopiston ylioppilaskunnalle myönnettiin 16 500 euroa opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille suunnatun tuutoritoiminnan kehittämiseen. Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta sai erityisavustusta 85 000 euroa monimuototapahtumakonseptin kehittämiseen ja tapahtumien pilotoimiseen.

Lapin yliopisto on lisäksi mukana seitsemän yliopiston AnalytiikkaÄly-Etäohjaus - hankkeessa, jossa korkeakouluopiskelijoiden itseohjautuvuutta ja etäohjausta tuetaan oppimisanalytiikalla. Hanke auttaa opiskelijoita tunnistamaan oppimisanalytiikan avulla omien opintojen etenemiseen vaikuttavia tekijöitä ja lisää heidän valmiuksiaan suunnitella ja seurata opintojen etenemistä. Etäohjauksen tukimallilla kehitetään analytiikkaa hyödyntäviä ohjaustapoja. Hankkeen vetäjänä toimii Oulun yliopisto, ja saatu erityisavustus yhdelle ja puolelle vuodelle on 240 000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivut: Kaikki myönnetyt erityisavustukset

Lisätietoja:

Merija Timonen, johtaja
Opetus- ja oppimispalvelut, LUC-palvelut
040 7777 352
merija.timonen(at)ulapland.fi