Uutiset 2021
Kuvassa kaksi piirrettyä, keskustelevaa päätä.
Kuva: Esimerkin kuva VOITTO-kortista, joka auttaa viestintäprojektin suunnittelemisessa.

VOITTO-kortit tarjoavat menetelmiä asiakastyöhön osallisuuden edistämiseksi

9.9.2021

Uudet VOITTO-kortit tarjoavat innostavia ja helposti toteutettavia ideoita osallistavista työmenetelmistä. Menetelmät on suunniteltu erityisesti osallisuutta lisäävien ja syrjäytymistä ehkäisevien ohjaus- ja neuvontapalveluiden tueksi, mutta ne soveltuvat hyvin myös muuhun asiakas-, kehittämis- ja opetustyöhön. Kortit on kehitetty Lapin yliopiston palvelumuotoilijoiden ja kuntien sosiaalipalveluiden asiantuntijoiden yhteistyönä.

VOITTO-korttien avulla on helppo harjoitella osallistavien työmenetelmien käyttöä. Tekemisen myötä oppii, miten menetelmiä voi parhaiten hyödyntää osana omaa työtä ja erilaisten osallistujaryhmien kanssa. Korteista on apua esimerkiksi silloin, kun ideoidaan yhdessä uutta, toiminnan luonne tai tilat muuttuvat tai kun halutaan tehdä toimintaa näkyväksi. Korttien käyttäminen ei vaadi juurikaan aikaa, rahaa tai välineitä.

Kortit on jaettu viiteen teemaan: ryhmään kuuluminen, kuulluksi tuleminen, identiteetin vahvistaminen, merkityksellisyyden kokemus ja osallistujalähtöisyyden lisääminen. Neljä ensimmäistä teemaa sisältävät menetelmiä, joita voit toteuttaa osallistujien kanssa. Viimeinen teema sisältää menetelmiä erityisesti työntekijöiden käyttöön.

Menetelmät ovat vapaasti sovellettavissa erilaisiin työtilanteisiin ja tarpeisiin, kuitenkin niin että ne tukevat aina osallisuutta sekä luovat ryhmälle mahdollisuuden kehittää uudenlaista toimintaa.

Ilmaiset kortit saa käyttöön tilaamalla tai lataamalla ne osoitteesta www.voittokortit.fi.

VOITTO -hankkeesta

Korttipakka on toteutettu osana ESR-rahoitteista (Pohjois-Pohjanmaan ELY) VOITTO - Voimavaroja, toimintakykyä ja osallisuutta Lappiin -hanketta (2017-2021). Hankkeessa kartoitettiin kaikkein vaikeimmassa yhteiskunnallisessa asemassa oleville kuntalaisille mielekkäitä osallistumisen muotoja ja mahdollisuuksia kokea itsensä tärkeiksi ja tasavertaisiksi yhteisön jäseniksi. Menetelmiin liittyvä kehittämistyö ja pilotointi on toteutettu Lapin yliopiston asiantuntijoiden ohjaamana Inarin, Ranuan ja Ylitornion kunnissa.

Korttien graafisen ilmeen on suunnitellut Lapin yliopiston alumni Lotta Nykänen Digi- ja mainostoimisto Höyrystä.


Lisätietoja:

Katri Kuusela, koulutuspäällikkö
katri.kuusela(at)ulapland.fi
040 516 1054

Essi Kuure, yliopistonlehtori (palvelumuotoilu)
essi.kuure(at)ulapland.fi
040 484 4407