Uutiset 2006

ARKTIS-tutkijakoulun ilmastonmuutosluennot jatkuvat

18.1.2006

Kevään luennoilla ARKTIS-tutkijakoulun ohjaajat ja opiskelijat kertovat ilmastonmuutoksen vaikutuksista eri näkökulmista.

Opiskelijoille, kouluille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille tarkoitetun luentosarjan aloittaa 24. tammikuuta arkeologi Hilkka Oksala ARKTIS-tutkijakoulusta. Oksala luennoi otsikolla Jääkausi ja Pohjolan synty – esihistoriallisen ilmastonmuutoksen paikalliskulttuurisia heijastumia.

Luennot jatkuvat 14. helmikuuta Arktisen keskuksen tutkimusprofessori Monica Tennbergin kalottialueen haavoittuvuutta ja ilmastonmuutoksen taloudellisiin vaikutuksiin sopeutumista käsittelevällä esityksellä.

Helsingin yliopiston arktisen globaalimuutoksen professori Atte Korhonen puhuu 7. maaliskuuta. Korhosen aiheena ovat arktisen alueen lämpeneminen ja globaalit uhkakuvat.

Dosentti Lassi Heininen Lapin yliopistosta on vuorossa 4. huhtikuuta. Heinisen luento käsittelee inhimillisen kehityksen tilaa ja globalisaation vaikutuksia Pohjoiskalotilla.

Luentosarjan päättää tutkimusprofessori Timo Koivurova Arktisen keskuksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutista. Koivurova pohtii luennollaan, voidaanko ilmastonmuutosta hidastaa oikeusteitse.

Luentosarjan taustalla ovat ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä inhimillisen kehityksen ja hyvinvoinnin tilaa käsittelevät raportit Arctic Climate Assessment (ACIA) ja Arctic Human Development Report (AHDR).

Luennot järjestetään Arktikumin Aurora-salissa ja ne alkavat kello 18. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja niihin on vapaa pääsy.

ARKTIS-tutkijakoulu on opetusministeriön tukema valtakunnallinen monitieteinen tutkijakoulu, joka kouluttaa arktisen alan asiantuntijoita. Tutkijakoulua koordinoi Lapin yliopiston Arktinen keskus. ARKTIS-tutkijakoulun teemana ovat modernin kehityksen ja globaalimuutoksen yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset arktisella alueella.

Ilmastonmuutos arktisilla alueilla – kevään luentosarjan aikataulu:

24.1.2006 Jääkausi ja Pohjolan synty – esihistoriallisen ilmastonmuutoksen paikalliskulttuurisia heijastumia
Arkeologi Hilkka Oksala, ARKTIS -tutkijakoulu

14.2.2006 Kalottialueen haavoittuvuus ja sopeutuminen ilmastonmuutoksen taloudellisiin vaikutuksiin
Tutkimusprofessori Monica Tennberg, Kestävän kehityksen tutkimusryhmä, Arktinen keskus, Lapin yliopisto

7.3.2006 The Day After Tomorrow: Arktiksen lämpeneminen ja globaalit uhkakuvat
Professori Atte Korhola, Helsingin yliopisto

4.4.2006 Inhimillisen kehityksen tila ja globalisaation vaikutukset Pohjoiskalotilla
Dosentti Lassi Heininen, Lapin yliopisto

11.4.2006 Voidaanko ilmastonmuutosta hidastaa oikeusteitse?
Tutkimusprofessori Timo Koivurova, Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti, Arktinen keskus, Lapin yliopisto

Lisätietoja:
Erikoistutkija Päivi Soppela, puh. 040 530 4768, etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Viestintä- ja kongressisihteeri Raija Kivilahti, Arktinen keskus, puh, 040 568 4890, etunimi.sukunimi@ulapland.fi
www.arcticcentre.org/arktis
http://ymparisto.fi/default.asp?contentid=104325&lan=fi (ACIA-raportti suomeksi)
http://www.acia.uaf.edu tai http://www.amap.no/acia (ACIA-raportti englanniksi)
http://www.svs.is/AHDR (AHDR-raportti englanniksi)

LaY/Arktinen keskus/Riku Lavia