Uutiset 2006

Aloite valtion organisaatioiden ja Rovaniemen kaupungin yhteisen palvelukeskuksen aikaansaamiseksi Rovaniemelle

10.1.2006

Lapin lääninhallitus, Lapin yliopisto ja Rovaniemen kaupunki ovat tehneet yhteisen aloitteen Lapissa toimivien valtion organisaatioiden ja Rovaniemen kaupungin yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen aikaansaamiseksi Rovaniemelle.

Tällä hetkellä Rovaniemellä toimii tilapäinen sisäasiainministeriön palvelukeskus, johon on koottu mm. Lapin lääninhallituksen, rajavartioston, maistraatin ja nimismiespiirin talous- ja henkilöstöpalvelut. Aloitteessa esitetään, että Rovaniemelle jo perustettuun palvelukeskukseen kootaan muiden hallinnonalojen vastaavat tehtävät, niiden joukossa Lapin yliopiston talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Samalla selvitetään mahdollisuudet vuoden 2006 alussa yhdistyneen Rovaniemen kaupungin osallistumiseen ko. palvelukeskuksen toimintaan.

Lisätietoja:

Maaherra Hannele Pokka
Puhelin 0205177601

Rehtori Esko Riepula
Puhelin 0400 695 417

Kaupunginjohtaja Mauri Gardin
Puhelin 3222200