Uutiset 2010

Ammattikorkeakoulut esittävät aluekorkeakouluja

16.2.2010

Ammattikorkeakoulujen rehtoreiden mielestä korkeakoulujen rakenteellisessa uudistamisessa tarvitaan nyt malttia, jotta uudistuksilla kyetään luomaan kestäviä ratkaisuja ikäluokkien pienenemisen myötä muuttuviin koulutustarpeisiin.

Tulossa on sekä tiede- että ammattikorkeakouluja koskeva korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen kolmas vaihe. Opetusministeriö on kehottanut siihen liittyen ammattikorkeakouluja tekemään tämän kevään aikana rohkeita esityksiä korkeakoulujen yhdistämiseksi ja toimipisteverkoston karsimiseksi. Ammattikorkeakoulujen määrää halutaan vähentää 25:stä 18 ammattikorkeakouluun.
 
Ammattikorkeakoulut korostavat manifestissaan, että niillä on valmiudet edetä jo viisi vuotta sitten käynnistyneessä korkeakoulurakenteen uudistamisessa. Ammattikorkeakoulujen mukaan pelkkään korkeakoulujen määrään tuijottaminen johtaa kuitenkin helposti keinotekoisiin pakkoratkaisuihin, jotka luovat vain hallinnollisia himmeleitä, joilla ei ole todellista merkitystä kehitettäessä korkeatasoista koulutusta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.
 
Aluekorkeakoulut mahdolliseksi
Ammattikorkeakoulujen rehtorit esittävät manifestissaan, että valtiovallan tulisi mahdollistaa lainsäädännöllisesti uudentyyppisten aluekorkeakoulujen syntyminen. Aluekorkeakouluissa olisi sekä yliopistollista että ammattikorkeakoulutoimintaa. Uudistus mahdollistaisi rehtoreiden mukaan tiede- ja ammattikorkeakoulujen vahvemman liittoutumisen ja/tai yhdistymisen esimerkiksi Lappeenrannan ja Vaasan alueilla sekä Lapissa.
 
Erilainen tutkintorakenne on mahdollista säilyttää, vaikka kokonaisuuteen tulisi yhteinen hallinnollinen ohjaus. 
 
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteiset hallinnolliset liittoumat tulisi esityksen mukaan mahdollistaa sellaisten ammattikorkeakoulujen alueilla, joissa resurssien yhdistäminen on tarkoituksenmukaista ja luo taloudellista ja toiminnallista hyötyä.
 
Lapin korkeakoulut edelläkävijöinä
Lapissa Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulujen sekä Lapin yliopiston yhteistyössä on edetty jo pitkälle ja malli toimii valtakunnallisena esimerkkinä muille korkeakouluille.

- Lapin korkeakoulukonsernin rakentamisen myötä olemme maan kärkikaartia tässä aluekorkeakoulukehityksessä, toteaa Rovaniemen ammattikorkeakoulun rehtori Martti Lampela.
 
Konkreettinen esimerkki yhteistyöstä on syksyllä käynnistynyt Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti ja rakenteilla oleva Pohjoisen kulttuuri-instituutti, jotka yhdistävät toimivasti mm. yliopiston tiedenäkökulman ja ammattikorkeakoulun työelämän kehittämisen näkökulman. Mukana on myös toisen asteen ammatillinen koulutus.

- Alueellisessa korkeakoulukonsernissa yliopiston vahvuutena on kansainvälinen tutkimusosaaminen ja tohtorikoulutus ja ammattikorkeakoulun vahvuutena tutkimustulosten soveltaminen käytäntöön ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus, Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola toteaa.

Yhteinen Lapin korkeakoulukirjasto on aloittanut toimintansa ja parhaillaan rakennetaan myös korkeakoulujen yhteisiä palveluita, jotka tukevat yliopiston ja ammattikorkeakoulujen perustehtävää siten, että korkeakoulujen omat profiilit säilyvät. Esimerkiksi kolmen korkeakoulun yhteinen Kielikeskus tuo syventävää asiantuntemusta kaikille korkeakouluille.
 
- Lainsäädäntöperustan saaminen korkeakoulujen syvemmälle aluepohjaiselle yhteistyölle on kannatettava aloite ja sen toteuttamisella on kiire, toteaa Lapin korkeakoulukonsernin johtaja Arvo Jäppinen.
 
 Lisätietoja:
 
Rehtori Martti Lampela, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, p. 020 798 5311
Rehtori Riitta Käyhkö, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, p. 040 537 5815
Rehtori Mauri Ylä-Kotola, Lapin yliopisto, p. 040 027 6288
Konsernijohtaja Arvo Jäppinen, Lapin korkeakoulukonserni, p. 020 798 5310

Tiedote/Tiina Kaksonen