Uutiset 2012

Anneli Pohjolalle tunnustus työstä sosiaalialan hyväksi

7.12.2012

Huoltaja-säätiön hallitus on myöntänyt sosiaalityön professori Anneli Pohjolalle Huoltajan mitalin. Tunnustus myönnettiin ansiokkaasta toiminnasta sosiaalialan hyväksi.

Huoltaja-säätiö edistää kunnallista sosiaalipolitiikkaa ja vahvistaa sosiaalialan ammattilaisten osaamis- ja tietopohjaa. Säätiö pyrkii tuomaan esiin sosiaalihuollon merkityksen ja näkemyksen yhteiskunnalliseen kehitykseen. Säätiö julkaisee mm. Sosiaalitieto-lehteä.