Uutiset 2007
 

Antti Syväjärvi hallintotieteen dosentiksi Tampereen yliopistoon

14.12.2007

Lapin yliopistossa hallintotieteen professorina toimiva Antti Syväjärvi on asetettu hallintotieteen dosentiksi Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan johtamistieteiden laitokselle.

Syväjärven opetus- ja tutkimus ovat keskittyneet yleisen hallintotieteen lisäksi hallintotiedettä ja psykologiaa yhdistävälle alueelle, kuten tietoon, tietojohtamiseen, ihmisten johtamiseen, osaamiseen ja kyvykkyyksiin, johtamisen psykologiaan, organisaatiokäyttäytymiseen ja hyvinvointijohtamiseen. Toisena selkeänä kohde-alueena ovat olleet hallintotieteen ja soveltavan informaatioteknologian yhdistävät teemat, joihin liittyvät mm. tietohallinto, hallinnon ja johtamisen informaatioteknologiset sovellukset, ihmiskeskeinen informaatioteknologia, muutos, sähköinen hallinto ja sähköiset palvelut.

Antti Syväjärvi on väitellyt filosofian tohtoriksi (pääaineena psykologia) Cardiffin yliopistossa Iso-Britanniassa 1998. Brittiläinen filosofian tohtorin tutkinto on rinnastettu Helsingin yliopiston myöntämään vastaavaan tohtorin tutkintoon. Syväjärvi on lisäksi väitellyt hallintotieteen tohtoriksi Lapin yliopistossa 2005. Syväjärvellä on laaja kokemus opettajana ja tutkijana koti- ja ulkomaisissa yliopistoissa. Lisäksi hänellä on lukuisia luottamustehtäviä eri yliopistoissa.

Lisätietoja:
Antti Syväjärvi
Puhelin 0400 606 244

LaY/Viestintä/OT