Uutiset 2006

Arctic Living Lab -esiselvityshanke

21.12.2006

Lapin Lääninhallitus on myöntänyt rahoituksen Lapin yliopiston Arctic Living Lab -esiselvityshankkeelle vuosille 2006–2007.

Hankkeen avulla kehitetään työkaluja ja osaamista muotoilun sekä media ja vapaa-ajan palveluiden tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Hankkeen tavoitteena on, yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa, selvittää arktiseen luonnonympäristöön sijoittuvaa tutkimus- ja innovaatioalustaa (Arctic Living Lab) ja sitä, mitä mahdollisuuksia tämä luo tuotteiden ja palveluiden käyttökokemuksen ja innovaatioprosessin tutkimiseen ja kehittämiseen.

Hankkeen toteutukseen sitoutetaan alueen yritykset, elinkeinoelämän kehittämisorganisaatiot, tutkimuslaitokset, muotoilun, mediatieteen sekä kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan matkailututkimus (erityisesti vapaa-ajan kuluttamisen tutkimus).

Kehittämistyössä haetaan kansallisesti ja kansainvälisesti parhaita living lab -käytänteitä sekä pohditaan niiden hyödyntämistä Lapin alueella muotoilua ja mediaosaamista hyödyntävän elinkeinoelämän kehittämisessä. Lisäksi hanke tuottaa tietoa monialaisten innovaatioprosessien organisoitumisesta.

Arctic Living Lab -hankkeen visio on olla lähitulevaisuudessa eurooppalaisittain vahva ja aloitteellinen yhteistyötoimija uuden korkeatasoisen osaamis- ja tietopääoman luojana kansainvälisissä yhteistyö- ja asiantuntijaverkostoissa. Hanke tukee eurooppalaista innovaatioinfrastruktuuria, jonka merkitys on korostunut Suomen puheenjohtajuuskaudella, esimerkiksi eurooppalaisen Living Lab verkoston toteutumisena. 

Hanke toteutetaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan teollisen muotoilun laitoksella. Hankkeen vastuullinen johtaja on professori Minna Uotila ja hankkeen projektipäällikkönä toimii Pertti Aula.

Hanke kuuluu Lapin Lääninhallituksen Pohjois-Suomen Tavoite 1 -ohjelmaan ja on osittain rahoitettu Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Pertti Aula
Puhelin 040 7019842

LaY/Viestintä/OT