Uutiset 2021
uutiskuva_1.jpg

Arktinen keskus mukana arktisen alueen taloudelliseen ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen keskittyvässä tutkimushankkeessa

3.8.2021

Kanadan yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden neuvosto (SSHRC) myönsi 2,5 miljoonan dollarin suuruisen rahoituksen monitieteiselle tutkimuskonsortiolle The WAGE Circumpolar Partnership - Arctic Economy and Social Transitions. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii professori Gérard Duhaime Université Laval’ista ja hankkeen kokonaisrahoitus on 3,5 miljoonaa euroa. Lapin yliopiston Arktinen keskus on mukana hankkeessa partnerina.

Kunnianhimoinen tutkimushanke keskittyy taloudelliseen ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen arktisella alueella, millä vastataan Arktisen neuvoston suosituksiin puuttua näihin ongelmiin. Hanke huomioi erityisesti alkuperäiskansojen mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Tavoitteena on käynnistää perusteellinen muutos arktisella alueella tuotetun vaurauden jakautumiselle. 

Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta hankkeessa ovat mukana tutkimusprofessori Florian Stammler ja yliopistotutkija Tanja Joona.

– Hanke poikkeaa totutusta tutkimushankkeen mallista. Rahoitus omiin työpaketteihin tulee hakea hankkeen sisällä vuoden loppuun mennessä. Alustavasti on sovittu kahden post doc-tason tutkijan palkkaamisesta Lapin yliopistoon, toteaa Tanja Joona.

Hanke yhdistää pohjoisen ja arktisten asioiden asiantuntijat sekä 22 kumppanilaitosta, mukaan lukien toisen asteen oppilaitokset, tutkimuslaitokset, alkuperäiskansojen edustajat, valtiolliset ja voittoa tavoittelemattomat järjestöt, sekä 36 jäsentä, joista 24 tutkijaa ja 12 yhteistyökumppania. Hankkeen ytimessä ovat hyvin erilaiset arktisen alueen sidosryhmät.

Hanke jakautuu viiteen osaan, joista työvaliokunta ja ohjausryhmä vastaavat hallinnosta. Kolme muuta osaa ovat tutkimus-, harjoittelu-, ja kommunikaatio-osiot. Stammler toimii tutkimuskomission jäsenenä, joka arvioi kaikki hankkeen sisäiset hakemukset ja varmistaa, että ne ovat yhteensopivia hankkeen yleisten tavoitteiden kanssa. Joonaa on puolestaan pyydetty toimimaan kommunikaatio-osion puheenjohtajana. 

– Odotan innolla tämän hankkeen toteutusta, koska se on aito sirkumpolaarinen hanke, jossa on mukana huippututkijoita ja uudenlainen ote. Vahva verkosto ja sitoutuneet tutkijat luovat onnistuneen hankkeen, iloitsee Joona, joka yhdessä hankkeen koordinaattori Marileine Baribeau’n kanssavalmistelee käytännön askelmerkit hankkeen toteutukselle hyödyntäen muun muassa H2020-hankkeesta saatuja oppeja.

Hanke kestää viisi vuotta, vuodesta 2021 vuoteen 2026.

Lisätietoja:

Tanja Joona
Yliopistotutkija
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
0404844283, tanja.joona(at)ulapland.fi 

Florian Stammler
Tutkimusprofessori
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
0400 138 807, florian.stammler(at)ulapland.fi