Uutiset 2011
 

Arktinen keskus selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia merikalastukseen

14.12.2011

Lapin yliopiston Arktinen keskus osallistuu EU-hankkeeseen, jossa arvioidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia arktisen alueen talouteen ja elinkeinoihin, kuten kalastukseen, öljy- ja kaasutuotantoon ja merenkulkuun. Erikoistutkija Anna Stammler-Gossmann koordinoi sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten arviointia liittyen kalatalouteen Barentsin alueella.

Meren ekologiassa arktisella alueella on arvioitu tapahtuvan muutoksia, jotka haastavat mereen liittyvät elinkeinot monella tapaa. Taloudellisesti tärkeiden kalalajien elinympäristön muuttuminen voi vaikuttaa merkittävästi muun muassa niiden määrään ja kalasaaliisiin.

– Suurin osa taloudellisesti tärkeistä kalakannoista liikkuu kahden tai useamman valtion vesialueella. Tämän takia muutokset voivat vaikuttaa myös valtioiden välisiin suhteisiin. Biofysikaalisten muutosten vaikutus ihmisten toimintaan riippuu monista toisiinsa yhteydessä olevista tekijöistä, joihin kuuluvat taloudellisten seikkojen lisäksi kalastuksen oikeudelliset ja poliittiset puitteet, Stammler-Gossmann sanoo.

Arktinen keskus tutkii arktista kalastusta, kalanviljelyä ja niihin liittyviä elinkeinoja meren ekosysteemissä tapahtuvien muutosten näkökulmasta. Tutkimus keskittyy ilmastonmuutoksen kansallisen ja alueellisen merkitykseen, paikallisten ja globaalien toimijoiden vuorovaikutukseen ja meriympäristöön liittyvien taloudellisten alojen keskinäisiin riippuvuuksiin.

Alueellisella tasolla arviointi liittyy erityisesti kalastajien havaintoihin ilmastonmuutoksesta ja yhteisön sopeutumisesta siihen. Arktisen keskuksen tutkimus painottuu tapaustutkimuksiin, jotka tehdään Norjassa ja Venäjällä.

ACCESS_kuva1_verkkoversio.jpg
Venäläinen alus Kirkkoniemessä. Suurin osa venäläisten kalastamasta Barentsin meren turskasta kuljetetaan Norjaan ja muihin länsimaihin. Kuva: Anna Stammler-Gossmann

Tausta
ACCESS-hanke eli Arctic Climate Change Economy and Society (2011–2015) valittiin rahoitettavaksi Euroopan unionin Huomisen meri -ohjelman ensimmäisessä haussa. Hankkeessa on mukana 27 partneria ja 10 maata. Euroopan komissio tukee Arktisen keskuksen osuutta hankkeessa lähes 360 000 eurolla.

Anna Stammler-Gossmann on erikoistutkijana kestävän kehityksen tutkimusryhmässä ja siihen kuuluvassa antropologian tutkimusryhmässä Arktisessa keskuksessa.

ACCESS_kuva2_verkkoversio.jpg
Kalasaaliin purkamista islantilaisessa Sandgerdin kalastuskylässä. Kuva: Anna Stammler-Gossmann

Lisätietoja:
Erikoistutkija Anna Stammler-Gossmann, Arktinen keskus, anna.stammler-gossmann(at)ulapland.fi
Tutkimushankkeen verkkosivut

LaY/AK/ML