Uutiset 2011

Arktisen alueen inhimillinen kehitys uuteen raporttiin

16.11.2011

Arktiselle alueelle laaditaan uusi inhimillisen kehityksen raportti. Työn aloittaminen hyväksyttiin Luulajassa viime viikolla pidetyssä Arktisen neuvoston ylempien virkamiesten kokouksessa (Senior Arctic Officials, SAO).

Arktisen keskuksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin (PYVI) tutkimusprofessori Timo Koivurova vetää raportin oikeudellisen arvion tekemistä yhdessä professori Nigel Bankesin kanssa.

Edellinen Arktisen neuvoston suojissa tehty arktisen alueen inhimillisen kehityksen raportti (Arctic Human Development Report AHDR) saatiin aikaan vuonna 2004. Raportti oli kattava kansainvälinen kartoitus pohjoisten alueiden ihmisten ja yhteiskuntien vahvuuksista ja kehitysmahdollisuuksista sekä ongelmista.

– Olin viime kerralla Suomen maaraportoijana tämän oikeudellisen osion tekemisessä, ja onhan tämä arktinen alue muuttunut oikeudellisesta näkökulmasta niin paljon, että nyt pitää tehdä täysin uusi ja kattavampi arvio. Oikeudellisia haasteita on enenevässä määrin öljyn ja kaasun poraamisen ja kaivostoiminnan hyödyntämisen sääntelystä merenkulun aiheuttamiin oikeudellisiin haasteisiin, Koivurova toteaa.

Koivurovan mukaan arktisia oikeudellisia asiantuntijoita ei kovin paljoa ollut kun ensimmäistä raporttia tehtiin.

– Nyt meillä on PYVIn vetämässä Arktisen yliopiston arktisen oikeuden temaattisessa verkostossa suuri määrä arktista oikeudellista asiantuntemusta, joten tällä kertaa on helppo saada huippuluokan tutkijoita tekemään AHDR:n oikeudellista arviota, hän sanoo.

Lisätiedot:
Tutkimusprofessori Timo Koivurova, Arktinen keskus, Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti
Puhelin 040 551 9522
timo.koivurova (at) ulapland.fi