Uutiset 2008

Arktisen keskuksen instituuttiosaa korjataan talven ja kevään aikana

3.11.2008

Lapin yliopisto ja Rovaseudun markkinakiinteistöt Oy ovat sopineet korjaustöistä, joilla pyritään korjaamaan Arktisen keskuksen instituuttiosan sisäilman laadussa ilmenneet ongelmat. Työt ovat jo alkaneet.

Arktisen keskuksen instituuttiosan ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus sekä rakennuksen painesuhteet tutkittiin viime keväänä ja niissä todettiin olevan puutteita. Lisäksi rakennuksessa havaittiin ilmavuotoja ikkunarakenteiden ja ensimmäisen kerroksen lattiasäleiköiden liittymissä.

Tämän vuoden puolella säädetään rakennuksen ilmanvaihto tasaten rakennuksen sisällä ja ulkona olevaa ilmanpaineen eroa sekä tiivistetään rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevien kirjaston ja ravintolasalin lattialiitoksissa olevat ilmavuotokohdat. Ilmavuotokohtien kautta saattaa kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan, kun ulkoa vapaasti sisään virtaava ilma on yhteydessä talon rakenteiden sisällä oleviin likaisiin pintoihin ja eristeisiin. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa sijaitsevien toimistohuoneiden ikkunat tiivistetään keväällä 2009. Tiivistystöiden jälkeen säädetään vielä koko rakennuksen ilmanvaihtoa.

Marraskuun aikana valmistuvat myös tulokset syksyn aikana otetuista mikrobinäytteistä ja tehdyistä kosteusmittauksista. Mikrobinäytteitä on otettu rakennuksen ensimmäisen kerroksen toimistohuoneista ja rakennekosteutta mitattu kirjaston lattiasta. Mikäli näytteissä on poikkeavuuksia, korjataan puutteet mahdollisimman pian.

Korjaustyöt eivät edellytä muuttoa rakennuksesta korjausten ajaksi.

Korjaustöiden jälkeen tiloissa tehdään sisäilmamittaukset. Lisäksi tilat tarkistetaan homekoirien avulla ensi talvena sekä uudestaan talvella 2010.

Arktisen keskuksen työntekijöille järjestettiin tiedotustilaisuus korjaustöistä 31. lokakuuta 2008.

Korjaustöiden taustalla ovat Arktisen keskuksen instituuttiosassa vuosien ajan ilmenneet sisäilmaongelmat. Rakennuksessa on korjattu kosteus- ja homevaurioita sekä säädetty ilmanvaihtojärjestelmää useaan otteeseen, ja henkilökunnalle on tehty säännöllisesti oirekyselyitä.

Lisätietoja:
Rakennustekniset asiat: Rovaseudun markkinakiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Heikki Alaluusua, p. 040 592 3141

Lay/Viestintä/SV