Taide ja muotoilu
Arktinen taidekasvatus.jpg

Arktisen taidekasvatuksen kehittämiseen myönnettiin Nordplus-rahoitusta

13.9.2023

Lapin yliopiston koordinoima New Genre Arctic Art Education -hanke sai Nordplus Horizontal -ohjelmasta 85 000 euron rahoituksen taidekasvatuksen kehittämiseen arktisella alueella vuosina 2023–2025

New Genre Arctic Art Education tutkimus- kehittämis- ja koulutushankkeessa on Lapin yliopiston lisäksi mukana Grönlannin yliopisto, Uumajan yliopisto ja Nord-yliopisto Norjasta. Hanke sai Nordplus Horizontal -ohjelmasta 85 000 euron rahoituksen.

Rahoitus kohdistuu erityisesti toimenpiteisiin ja käytänteisiin, joilla vahvistetaan yliopistojen ja niiden partnereiden välistä yhteistyötä. Nordplus-rahoituksessa on mukana myös Sami Contemporary Art Centre Norjan Karasjoelta, Monitaideyhdistys Piste Rovaniemeltä, Siunissag taiteilijakollektiivia Grönlannista sekä Arctic Circle Outdoor yhdistys Norjan Bodösta.

– On tärkeää, että Arktisen alueen erityisolot tuntevat ja laaja-alaista taidekasvatusta tekevät organisaatiot tiivistävät yhteistyötään ja jakavat osaamistaan yli maiden ja toimialojen rajojen. Voimavarojen yhdistäminen ja toiminnan kehittäminen tarjoaa yhteisölliselle, osallistavalle ja kulttuurisensitiiviselle taidekasvatukselle uusia mahdollisuuksia, sanoo pofessori Timo Jokela, projektin vastuututkija Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta.

Osana hanketta toteutetaan vuosittainen Nomadic Hub of Arctic Art Education -tapahtuma, joka tarjoaa taiteen lisäksi työpajoja ja seminaareja niin opiskelijoille, opettajille, taiteilijoille, tutkijoille kuin paikallisille toimijoillekin.

– Tavoitteena on kehittää taideperustaisia menetelmiä, opetusmenetelmiä, tuottaa uusia oppimateriaaleja ja löytää uusia tapoja kohdata arktisen ja pohjoisen alueen olosuhteet ja erityisesti ihmiset sekä hyödyntää digiteknologiaa samalla kunnioittaen pohjoisen tietämisen tapoja, kertoo Jokela.

Hankkeen tavoitteena on kehittää UArctic-verkoston käyttöön hybridimuotoisesti toteutettava, virtuaaliopetusta ja kenttätoimintaa integroiva New Genre Arctic Art Education –yliopistokurssi. New Genre Arctic Art Education toiminta käynnistettiin toukokuussa 2013 Grönlannissa ja Nordplus hanke käynnistyy syksyn 2023 aikana.Lisätiedot:

Professori Timo Jokela, Lapin yliopisto

timo.jokela(at)ulapland.fi

040 7396034