Uutiset 2008

Asko Suikkanen selvitysmieheksi

9.1.2008

Lapin yliopiston sosiologian professori Asko Suikkanen ryhtyy tekemään välityömarkkinoita koskevaa selvitystyötä sosiaaliturvan uudistamiskomitealle.

Tehtävässään Suikkanen tutkii ns. välityömarkkinoita eli työikäisten yksilöiden asemaa työmarkkinoiden ja sosiaaliturvajärjestelmän välimaastossa. Suikkasen mukaan työmarkkinoiden välitiloja ovat esimerkiksi työttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, kuntoutusprosessi, vajaakuntoisuus, koulutuksen keskeyttäminen ja vajaakoulutus. Välityömarkkinoilla on satojatuhansia henkilöitä.

Selvityksessä tutkitaan välityömarkkinoiden rakenteellisia ominaisuuksia, malleja välityömarkkinoiden järjestämiseksi, välityömarkkinoille työllistettyjen toimeentuloa, työhallinnon, kuntien ja kolmannen sektorin roolia välityömarkkinoiden järjestämisessä sekä kustannuksia ja rahoitusta.  

Selvityksessä pohditaan myös, mitkä ovat välityömarkkinoiden tehtävät ja toiminnan laatutavoitteet sekä pyrkivätkö välityömarkkinat ratkaisemaan pelkästään työllistymisen ongelmia. Lisäksi selvityksessä tehdään ehdotus välityömarkkinoille työllistettävien työkorvaus- ja toimeentulojärjestelyiksi. Selvitys toteutetaan kevään 2008 kuluessa ja raportti luovutetaan sosiaali- ja terveysministeriölle huhtikuun 2008 puolivälissä.

Lisätietoja:
Asko Suikkanen              
Puhelin  040 544 2744

LaY/Viestintä/OT