Uutiset 2011

Av-media valmisti videoita ilmastonmuutoksen vaikutuksista

9.2.2011

Av-median opiskelijat ovat valmistaneet kaksi videota opettajansa Max Juntusen johdolla ilmastonmuutosta tutkivassa Clim-ATIC-hankkeessa.

The Unsinkable Lapland -videon ovat toteuttaneet Hennika Tervonen, Matias Tuomela, Julius Chavez ja Max Juntunen. Varttitunnin pituisesta videoteoksesta on tuotettu sekä suomenkielinen että englanniksi tekstitetty versio.

Video käsittelee pohjoisen elinolosuhteita sekä luo katseita tulevaisuuteen. Kyse on muutoksesta, joka toisaalta voi olla uhkakuva, mutta toisaalta myös mahdollisuus. Asiaa peilataan mm. matkailun, ilmastontutkimuksen, pohjoisen asukkaan ja asiantuntijoiden näkökulmista. Ääneen pääsevät Noora Veijalainen, Annika Anttila, Jyrki Niva, Veli Saarijärvi ja Esa Peltonen. Heidän lisäkseen asiantuntijoina ovat toimineet Leena Suopajärvi, Seija Tuulentie, Asta Kietäväinen, Timo Alaraudanjoki, Anna Kurkela ja Miikka Halonen. Projektipäällikkö Miikka Halonen on toiminut videon vastaavana tuottajana.

Toisen Clim-ATIC -hankkeelle tuotetun elokuvan Pohjoista wiisautta on käsikirjoittanut, ohjannut ja editoinut Max Juntunen.

Teoksessa "joulupukin näköinen mies” ilmentää luonnon ja ihmisen elinolosuhteiden ominaisuuksia erityisesti pohjoisessa. Huomio kiinnittyy niin suuriin kokonaisuuksiin kuin pieniin yksityiskohtiinkin. Katsojalle tarjotaan elämänkokemuksesta kumpuavaa pohjoisen viisautta. Rauhallista pohjoista elämänrytmiä ilmentävä seitsemän minuutin pituinen lyhytelokuva on tekstitetty englanniksi.

Pohjoista wiisautta -teoksen keskiössä on pohjoisen asukas, jossa roolissa nähdään luontevasti esiintyvä Rovaniemen entinen kulttuurisihteeri Esa Peltonen. Elintärkeä elementti molemmissa teoksissa on luonnollisesti Lapin luonto eri vuoden- ja vuorokauden aikoina, rakennettua ympäristöä unohtamatta.

Videot ovat nähtävissä osoitteessa: http://www.ulapland.fi/videot  

Clim-ATIC-hanke
Clim-ATIC-hankkeessa on selvitetty ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjoisen Euroopan pieniin yhteisöihin. Hankkeessa on kehitetty paikallisia strategioita, joilla muutoksiin voidaan ennalta varautua. Tarkoituksena on ollut lisätä pohjoisessa sijaitsevien kuntien mahdollisuutta sopeutua ilmastonmuutokseen. Suomen kohdealueet hankkeessa ovat Rovaniemen kaupunki sekä Kittilän ja Kolarin kunnat.

Suomesta hankkeessa ovat mukana Lapin ympäristökeskus, Lapin yliopisto, Arktinen keskus, Thule Instituutti, Suomen ympäristökeskus ja Metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen tutkimusasema.

Clim-ATIC-hanke on rahoitettu EU:n Pohjoinen periferia -ohjelmasta. Hankkeen kansallisina rahoittajina ovat olleet ympäristöministeriö, Rovaniemen kaupunki sekä Kittilän ja Kolarin kunnat sekä muut organisaatiot partnerimaista Grönlannista, Norjasta, Skotlannista ja Ruotsista.

Hankkeen suomenkieliset verkkosivut

LaY/Viestintä/OT