Uutiset 2010

Avoimen kautta tutkintoon

17.2.2010

Lapin yliopiston avoimen yliopiston opintoja voi hyödyntää tutkintoon tähtäävässä opiskelussa tai oman asiantuntijuuden päivittämisessä. Opiskelijat voivat kääntyä avoimen yliopiston puoleen opintojensa suunnittelussa.

Avoimen yliopiston opinnot ovat yliopistotasoisia opintoja ja ne voidaan sisällyttää tulevaan tutkintoon. Itsensä kehittämiseen ja oman osaamisen päivittämiseen avoimet yliopisto-opinnot tarjoavat ajankohtaista tieteellistä tietoa.

Keväällä 2010 tutkintotavoitteisille opiskelijoille on tarjolla kasvatustieteen aineopintoja sekä yliopistotutkintoihin kuuluvia kieliopintoja. Oman ammattitaidon kehittämiseksi keväällä voi opiskella mm. hyvinvoinnin ja terveyden sosiologiaa, tekijänoikeuksia kulttuuri- ja elämystuotannossa sekä perehtyä mediatyökaluihin.  Itsensä kehittämisestä kiinnostuneille on tarjolla myös pohjoista kulttuurihistoriaa, joka sisältää useiden eri luennoitsijoiden alustuksista kootun seminaarin. 

Lapin yliopiston avoimessa yliopistossa voi opiskella kasvatustieteitä, oikeustieteitä, yhteiskuntatieteitä, taiteita sekä kieli- ja viestintäopintoja. Avoimet yliopisto-opinnot vastaavat laadultaan ja vaatimuksiltaan tiedekuntien opintovaatimuksia. Opetus on tarjolla kaikille ilman pohjakoulutusvaatimuksia tai pääsykokeita. Opiskelija arvioi itse mahdollisuutensa osallistua opintoihin. Opetus järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin, jotta myös työssäkäyvät voisivat osallistua opintoihin. Verkko-opintoina ja useiden yhteistyöoppilaitosten kautta opintoihin on mahdollista osallistua eri puolilla Lappia.

Avoimen yliopiston opiskelija voi hakeutua yliopiston tutkinto-opiskelijaksi kahdella eri tavalla. Yleisin keino hakea yliopistoon on osallistua pääsykokeisiin.  Avoimen yliopiston opinnot toimivat tällöin valmentautumisena akateemisiin opintoihin. Kun opiskelija on päässyt yliopistoon, avoimessa suoritetut opinnot voi sisällyttää osaksi yliopistotutkintoa. Toinen tapa on pyrkiä tiedekuntaan erillisvalinnassa avoimen yliopiston väylän kautta. Tänä keväänä väylähaku päättyy huhtikuussa.

Avoin yliopisto auttaa opintojen suunnittelussa, erilaisten opiskelumahdollisuuksien pohtimisessa ja opiskelutaitojen kehittämisessä. Voit varata ajan henkilökohtaiseen opintoneuvontaan.

Lisätietoja kevään opetustarjonnasta ja yhteystiedot löydät osoitteesta www.ulapland.fi/avoin

LaY/Viestintä/OT