Uutiset 2011

Avoin yliopisto tarjoaa kieliopintoja ja yhteiskuntatieteitä

4.1.2011

Lapin yliopiston avoin yliopisto tarjoaa keväällä 2011 mm. hallintotieteen, sosiologian, yrittäjyyden ja kielten opintoja. Opinnot vastaavat tiedekuntien opintovaatimuksia, joten ne voi liittää myöhemmin osaksi tutkintoa.

Helmikuussa alkava hallintotieteen opintokokonaisuus sopii hallintotieteen perusopinnot suorittaneille. Opinnot antavat lisätietoa strategisesta johtamisesta ja sähköisestä hallinnosta. Lapin yliopiston avoimessa yliopistossa on käynnissä kaksi EU-hanketta, joissa voi opiskella sosiologian perusopintoja 25 opintopisteen verran sekä yrittäjyysopintojen aineopintoja huhtikuusta alkaen.

Kieliopinnoissa on tarjolla kolme englannin kielen kurssia, ruotsin kielen opintoja sekä suomen kielestä puheviestintää ja tieteellisen kirjoittamisen perusteita. Osa kieliopinnoista on mahdollista opiskella verkko-opintoina internetin välityksellä omalta koneelta.

Avoimen opinnot vastaavat laadultaan ja vaatimuksiltaan tiedekuntien opintovaatimuksia. Tutkintoihin kuuluvia opintoja voi suorittaa etukäteen avoimina yliopisto-opintoina ennen tutkinnon suorittamisoikeutta. Tällaisia avoimen tarjoamia opintoja ovat esimerkiksi yliopistotutkintoihin sisältyvät kieli- ja viestintäopinnot sekä pää- ja sivuaineopinnot.

Opetus järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin, jotta myös työssäkäyvät voisivat osallistua opintoihin. Verkko-opintoina ja useiden yhteistyöoppilaitosten kautta opintoihin on mahdollista osallistua eri puolilta Lappia.

Avoimen yliopiston opiskelija voi hakeutua yliopiston tutkinto-opiskelijaksi pääsykokeiden kautta. Avoimen yliopiston opinnot toimivat tällöin valmentautumisena akateemisiin opintoihin. Toinen tapa päästä yliopistoon on pyrkiä tiedekuntaan erillisvalinnassa avoimen yliopiston väylän kautta. Tänä keväänä väylähaku päättyy 27.4.2011.

Lapin yliopiston avoin yliopisto auttaa opintojen suunnittelussa, erilaisten opiskelumahdollisuuksien pohtimisessa ja opiskelutaitojen kehittämisessä. Lisätietoja kevään opetustarjonnasta ja yhteystiedot löydät osoitteesta www.ulapland.fi/avoin  

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Merija Timonen
Puhelin 040 777 7352

LaY/Viestintä/OT