Uutiset 2006

Barentsin kulttuuriperinnölle oma portaali

16.2.2006

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa on alkanut hanke, jossa tuotetaan ja organisoidaan digitaalista kultuuriaineistoa Barents-tietojärjestelmään, rakennataan kulttuuri- ja tutkijaverkostoa sekä koulutetaan taide- ja kulttuurialan henkilöstöä.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Rovaniemen taidemuseo ja Lapin maakuntakirjasto ovat tehneet yhteistyötä Euroopan unionin rahoittamissa digitointi- ja arkistointihankkeissa jo vuodesta 2001 lähtien. Digmo- ja Digmore-hankkeissa on tehty uraauurtavaa yhteistyötä digitoimalla ja arkistoimalla alueen kulttuuriperintöä.

eLibrary&Culture without Borders -hanke jatkaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja laajentaa sitä Barentsin alueelle. Hankkeessa hyödynnetään Digmo- ja Digmore-hankkeissa saatuja tuloksia ja käytäntöjä sekä hankkeiden luomaa infrastruktuuria.

Hanke tuo Barentsin alueen kulttuuriperintöä ja siihen liittyvää tutkimustietoa   asiantuntijoiden, tutkijoiden, oppilaitosten ja suuren yleisön saataville rakentamalla Barentsin kulttuuriperinnölle oman palveluportaalin, joka on uudenlainen monikielisyyttä tukeva käyttöliittymä. Hankkeen tavoitteita ovat myös sisällöntuotanto, kulttuuri- ja taidehistorian tutkijoiden ja tutkimustiedon verkottaminen sekä osaamisen kehittäminen.

Hankkeen vastuullisena organisaationa toimii Lapin yliopisto. Hankkeen toimijat ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Arktinen keskus, Lapin maakuntakirjasto, Rovaniemen taidemuseo sekä kirjasto Norjasta, Arkangelista ja  Murmanskista.

Digmo- ja Digimore-hankkeiden tuloksia voi tarkastella osoitteessa: http://www.digmo.fi/tulokset2.htm

Lisätietoja:
Anne Ihalmo
Projektipäällikkö, eLibrary&Culture without Borders -hanke
Puhelin, 040 7250199, 016 341 2382

LaY/Viestintä/OT