Uutiset 2006

Bettina Schülken näyttely pohtii tilaa, aikaa ja liikettä

17.11.2006

Itävaltalaisen Bettina Schülken Transaction 2 -näyttely avataan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan Galleria Katveessa perjantaina 17.11.2006. Näyttely on osa Schülken väitöskirjatyön taiteellista osiota.

Bettina Schülke käsittelee väitöstutkimuksessaan ajan, tilan ja valon suhdetta sekä tilan ja ajan visuaalista havainnointia ja tulkintaa. Tutkimukseen liittyy taiteellinen osio, joka on kolmesta näyttelystä koostuva kokonaisuus ja jossa pohditaan tilan, ajan ja liikkeen suhdetta. Ensimmäinen näyttely Transaction 1 koostui erilaisista piirroksista rakennetuista kollaaseista, jotka olivat esillä Mediakeskus LUME:ssa Helsingissä elo-syyskuussa 2006. Nyt Lapin yliopistolla avattava näyttely Transaction 2 on taiteellisen osion toinen näyttely. Schülke on luonut ensimmäisen näyttelyn teemoista tilainstallaation, joka koostuu videosta, seinätatuoinnista, äänestä ja valokuvista.

– Väitöskirjani taiteellisen osion tavoitteena on ilmentää, kuinka yksi idea voidaan muuntaa erilaisiin materiaaleihin ja muotoihin sekä sitä, kuinka erilaisten perspektiivien ja menetelmien kautta voidaan tuottaa liikettä. Myös nimi, Transaction 1–3, kuvastaa itsessään muutosta ja liikettä. Näyttelyissä itse tila ja havainnoijan kokemukset siitä muotoutuvat liikkeen, valon ja äänen kautta, Schülke kertoo.

Transaction 2 -näyttelyn videoteoksen, Highway Nr. 4:n, Schülke on koostanut ensimmäisen näyttelyn kollaaseistaan. Videon tavoitteena on luoda erilaisten perspektiivien, leikkausten ja rytmitysten avulla liikettä liikkumattomista kuvista. Videossa vuorottelevatkin liike ja pysähtyneisyys sekä valo ja varjot.

Kolme seinää kattava Plum Bob’s big adventure -seinätatuointi on suunniteltu Katve-galleriaa varten. Seinätatuoinnin lineaariset viivat, jotka mukailevat videoteoksen visuaalisia muotoja, on toteutettu rakennustöissä käytettävän värilangan avulla. Tatuoinnissa ilmenevät samat linjat sekä lineaarisesti että ympyränomaisesti. Seinätatuointi muodostaakin yhdessä videoteoksen kanssa liikkuvan, päättymättömän viivan. Schülke on lisäksi nauhoittanut seinätatuoinnin teosta ja värilangan käytöstä muodostuneet äänet, ja nämä äänet yhdessä New Yorkissa ja Lapissa nauhoitettujen äänimaisemien kanssa luovat näyttelyn äänimaiseman.

Myös seinätatuointiin liitetyt kaksitoista valokuvateosta, T2, 1–12, käyvät vuoropuhelua tatuoinnin ja videoteoksen kanssa. Valokuvat on koottu videoteoksen otoksista ja alkuperäisistä piirroksista, ja ne ilmentävät taiteellisen prosessin etenemistä. Niissä perspektiivi ja liike esitetään yksityiskohtien kautta.

– Kokonaisuudessaan Transaction 2 -näyttelyn eri osiot kuvastavat liikkeen hetkeä ja hetkeä liikkeessä. Yhdessä ne luovat tilassa hetken, johon kaikki näyttelyn osiot ottavat osaa. Näyttely on kuin road movie, jossa valot ja värit kertovat tarinaa, Schülke sanoo.

Bettina Schülken väitöskirjaksi tarkoitetun tutkimuksen taiteellisen osion toinen näyttely, Transaction 2, on esillä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan Katve-galleriassa 17.–30.11.2006. Näyttelyn esitarkastajana on digitaalisen median asiantuntija, koulutusalajohtaja Martti Lahti Laurea-ammattikorkeakoulun kulttuurialalta.

Transaction 2 -näyttelyn avajaiset ovat perjantaina 17.11.2006 klo 17.00. Näyttely on avoinna maanantaista perjantaihin klo 7.30–19 ja lauantaisin klo 8.30–16. Tervetuloa!

Bettina Schülke
Taiteen maisteri Bettina Schülke (s. 1967) on syntynyt Herzogenburgissa Itävallassa. Hän on suorittanut taiteen maisterin tutkinnon Wienin kuvataideakatemiassa 1993. Schülken teoksia on ollut esillä useissa näyttelyissä Belgiassa, Italiassa, Itävallassa ja Yhdysvalloissa. Suomessa hänen töitään on ollut aiemmin esillä Kemin taidemuseossa vuonna 2003 sekä Mediakeskus LUME:ssa Helsingissä vuonna 2006. Hän on myös opettanut Länsi-Lapin ammatti-instituutin kulttuurialalla Torniossa erityisalanaan valoinstallaatiot vuosina 2000–2001. Taiteen tohtorin tutkintoon tähtäävät jatko-opinnot hän aloitti Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa 2004.

Lisätietoja taiteen tohtorin tutkinnon rakenteesta ja laajuudesta sekä taiteellisen osion roolista väitöstutkimuksessa on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan jatko-opinto-oppaan luvussa 2.

Lisätietoja:
Bettina Schülke, puh. 044 935 8594 (Suomi), + 43 (0) 676 78 50 38 (Itävalta), etunimi.sukunimi@aon.at
www.bettinaschuelke.at
Taiteen tohtorin tutkinnosta: Professori Eija Timonen, puh. 040 728 6525, etunimi.sukunimi@ulapland.fi


LaY/Viestintä/Sari Väyrynen