Alumnitarinoita
 
Carita.jpg

Carita Sammalniemi, johtamisen psykologia

Opiskelin johtamisen psykologiaa ja sivuaineena tilastotieteitä. Lukion jälkeen tiesin ainoastaan, että minua kiinnostaa psykologia ja työhyvinvointi. Tutustuttuani johtamisen psykologian opintoihin huomasin, että siinä yhdistyvät mielenkiinnon kohteeni. Hallintotieteen maisterin tutkinnolla pystyn hakemaan moniin erilaisiin työtehtäviin ja opiskelujen aikana kerrytetyistä tiedoista ja taidoista on todella hyötyä työssä, jota nyt teen.

Työskentelen henkilöstöhallinnossa ja työtehtäviini kuuluu huolehtia masterdatasta. Se tarkoittaa sähköisestä henkilötietojärjestelmästä huolehtimista, työntekijöiden tietojen käsittelyä ja esimerkiksi työsopimusten tekemistä. Työni pitää sisällään myös erilaisia projekteja, raportointia ja esimiesten sekä työntekijöiden neuvontaa.

Itsensä johtamisen taidot olivat minulle yksi opintojen tärkein anti. Erityisesti opintoihin kuuluneet pienryhmäharjoitukset, joissa opettelimme ongelmanratkaisua, ovat antaneet hyviä työkaluja työelämään. Yliopisto-opinnot kehittivät myös ajatteluani ja antoivat yleiskäsityksen siitä, miten organisaatiot rakentuvat ja millä tavoilla ne toimivat.