Opiskelu
Opiskelijat digilaitteiden kanssa.

Digityökalupakki Digibagi avautuu opiskelijoiden verkko-opiskelun tueksi

27.1.2023

Digityökalupakin - tuttavallisemmin Digibagin - työkalut tarjoavat opiskelijalle monipuolisesti ideoita ja toimintatapoja tukemaan verkko-opiskelua ja omaa digihyvinvointia.

Työkalut ohjaavat opiskelijaa muun muassa esiintymis- ja ryhmätyötaidoissa sekä omien digivahvuuksien löytämisessä. Myös omaa digihyvinvointia voi tarkastella työkalujen avulla.

Opiskelijat voivat hyödyntää työkaluja itsenäisesti ja lisäksi opettajia ja ohjaajia kannustetaan ottamaan ne osaksi opiskelijoiden ohjausta.

Linkki työkalupakkiin: http://www.digibagi.fi

Digibagi löytyy myös sivulta https://www.ulapland.fi/FI/Opiskelu/Ohjaus-ja-hyvinvointi/Opintojen-ohjaus-ja-suunnittelu

Digityökalupakin englanninkielinen versio julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä.

Digitaalinen työkalupakki on tuotettu Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston Korkeakouluopiskelijan digitaidot+ yhteishankkeessa. Korkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstöön sekä LUC Palveluihin kuuluvat asiantuntijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet työkalut opiskelijoilta ja ohjaustoimijoilta saatujen palautteiden ja tarpeiden pohjalta. Työkalut on testattu huolellisesti ja arvioitu myös saavutettavuusnäkökulmasta.

Korkeakouluopiskelijan digitaidot+ on ESR-rahoitteinen hanke, joka kestää 1.9.2021-31.3.2023. Hanke on osa LUC-korkeakoulukonsernin strategista kehittämistä oppimisen ja opiskelun tukemiseen sekä hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden rakentamiseen monimuotoisissa oppimis- ja työskentely-ympäristöissä.

Lisätietoja:
Vararehtori, professori Satu Uusiautti, Lapin yliopisto
satu.uusiautti(at)ulapland.fi

Projektipäällikkö, lehtori Paula Korteniemi, Lapin AMK
paula.korteniemi(at)lapinamk.fi