Uutiset 2011
 

Dynaamisen aluekehityksen haasteita ja tulevaisuuskuvia

29.11.2011

Riitta Heikkinen-Moilasen ja Sam Inkisen toimittaman Sanoja ja tekoja -teoksen keskeinen lähtökohta on peilata aluekehitystyön ja innovaatiotoiminnan eri ulottuvuuksia visioiden, skenaarioiden ja teorioiden sekä myös käytännön toimenpiteiden ja konkreettisten ruohonjuuritason askelmerkkien kannalta.

Antologian tavoitteena on tarjota raikas ja moniääninen katsaus ajankohtaisiin aluekehitysteemoihin tulevaisuussuuntautunutta kiikarinäkökulmaa ja laajakulmaista panoraamakatsetta unohtamatta. Mukana kokonaisuudessa on tieteellisten tarkastelujen ohella esseemäisempiä aikalaiskirjoituksia, erilaisia innovaatiopohdiskeluja sekä kiinnostavia aluekehitysesimerkkejä niin Suomesta kuin ulkomailta.

Sisältönsä ja valittujen teema-alueiden näkökulmasta teoksen kirjoituksissa tarkastellaan muun muassa ajan ja paikan henkeä, innovaatiojärjestelmiä ja -ympäristöjä, tulevaisuuden tutkimusta ja ennakointiprosesseja, imago- ja brändiulottuvuuksia sekä yliopistokentän ajankohtaisia kehitysnäkymiä – mukaan lukien yliopistouudistuksen ja niin sanotun kolmannen tehtävän asettamat ajankohtaiset haasteet.

Teoksessa kirjoittavat vapaa filosofi ja semiootikko Juuso-Ville Gustafsson, palveluinnovaatioiden yliopettaja V.A. Heikkinen, kehitysjohtaja Riitta Heikkinen-Moilanen, kunnanjohtaja evp Aulikki Heinonen, koulutusjohtaja Tuula Häyrinen, media- ja tulevaisuudentutkija Sam Inkinen, tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja, konseptisuunnittelija ja valokuvaaja Jari Koskinen, elinkeinojohtaja Jari Luoma-aho, projektipäällikkö Petri Muje, sivistysjohtaja Juha Narkilahti, psykologian professori Juha Perttula, tutkija Joona Pietarila, kehityspäällikkö Pasi-Heikki Rannisto, hallintotieteiden professori Jari Stenvall ja rehtori Mauri Ylä-Kotola.

Lisätietoja:
Riitta Heikkinen-Moilanen, yhteiskuntatieteiden maisteri, kehitysjohtaja, Lapin yliopisto
Puh. 040 735 7900
rlheikki(at)ulapland.fi
Sam Inkinen, taiteen tohtori, media- ja tulevaisuudentutkija, kirjailija, konsultti-neuvonantaja
Puh. (06) 324 8111
sam(at)inkinen.org

Tilaukset
Lapin yliopistokustannus
PL 8123
96101 Rovaniemi
Puh. 040 821 4242
julkaisu(at)ulapland.fi

ISBN 978-952-484-462-8
Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus 2011
368 sivua. Hinta 32 e.