Uutiset 2008

EU:n ja Kanadan meripolitiikka esillä Brysselissä

3.12.2008

Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin (PYVI) johtama tutkimusprojekti esittelee EU:n ja Kanadan meripolitiikkaa käsitteleviä tutkimustuloksiaan EU:n komission virkamiehille 4.–5. joulukuuta 2008 Brysselissä.

EU:n yhtenäistetty meripolitiikka-ohjelma hyväksyttiin vuoden 2007 lopulla EU:n valtionpäämiesten toimesta. Ohjelma sivuaa lähestulkoon kaikkia mereen liittyviä politiikka-alueita. Ohjelma on valtava haaste EU:lle, koska EU:n toimivalta meripolitiikassa rajoittui ennen yhtenäistettyä meripolitiikkaa pääosin kalastuksen sääntelyyn.

EU:n komission ulkosuhteiden pääosasto on rahoittanut vuoden 2008 alusta lähtien PYVI:n johtamaa tutkimusryhmää, jonka tehtävänä on ollut vertailla keskenään EU:n ja Kanadan meripolitiikkaa. Tutkimuksessa on tarkasteltu EU:n ja Kanadan meripolitiikan eroja ja yhtäläisyyksiä sekä edellytyksiä globaalin meripolitiikan- ja oikeuden kehittämiselle. Kanada aloitti ensimmäisenä valtiona meripolitiikkansa yhtenäistämisen vuonna 1996. PYVI:n johtamassa tutkimusprojektissa on tutkittu, miten ja millä tavoin Kanadan meripolitiikkaa on yhtenäistetty ja minkälaisia kokemuksia Kanadassa on saatu yhtenäistetyn meripolitiikan toteuttamisesta.  

– Tutkimuksessa on paneuduttu lähes kaikkiin mereen liittyviin oikeuden ja politiikan osa-alueisiin. Siinä on kartoitettu luonnonvarojen hyödyntämistä kuten kalastuspolitiikkaa, öljyn ja kaasun hyödyntämistä, energiapolitiikkaa, merenkulkuun liittyviä vaaratekijöitä sekä turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, kertoo tutkimuksen vastuullinen johtaja, tutkimusprofessori Timo Koivurova PYVI:stä.

Koivurovan mukaan EU:n meripolitiikkaa ei ole järkevää arvioida pelkästään sen kautta, pystyykö se saavuttamaan konkreettiset tavoitteensa.

– EU:n kaltaiselle ylikansalliselle järjestölle meripolitiikka toimii osana yleisemmän tason tavoitteiden saavuttamista. Yhtenäistetyn meripolitiikan myötä alueelliset meret voidaan jäsentää EU:n meriksi, mikä lisää EU:n asemaa liittovaltion kaltaisena toimijana. Näin EU pystyy esiintymään ulkosuhteissaan voimakkaana merivaltana, mikä saattaa johtaa siihen, että EU:n jäsenvaltiot luovuttavat kansallista valtaansa EU:n yhteisen kansainvälisen meripolitiikan hyväksi, Koivurova toteaa.

Tutkimusprojektin ensimmäinen kokous oli Kanadassa vuoden 2008 alussa. Projekti esittelee tutkimustuloksensa EU:n komission eri pääosastoille Brysselissä 4.–5. joulukuuta 2008. Tutkimusprojektin päätoimijoita ovat olleet Lapin yliopiston Arktinen keskuksen PYVI ja Dalhousie law school Kanadasta. Muita yhteistyötahoja ovat olleet Vrije Universiteit Belgian Brysselistä ja Netherlands Institute for the Law of the Sea Alankomaista. 

Lisätietoja:
Timo Koivurova
Puhelin 040 551 9522
timo.koivurova (at) ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT