Uutiset 2006

EU:n komissiolta tunnustusta Lapin yliopistolle

22.11.2006

EU:n komissio on nimennyt Lapin yliopiston tasa-arvorata-hankkeen aluekehitystyön menestystarinaksi.

EU:n komission aluepolitiikan pääosasto on nimennyt Lapin yliopiston tasa-arvorata-hankkeen projektiksi, jonka esimerkin uskotaan edistävän Euroopan aluekehitystyötä ja jonka uskotaan kiinnostavan myös suurta yleisöä.

Erityisesti kiitosta sai projektissa kehitetty käytännön työkalu (YXPISTE) organisaatioiden tasa-arvosuunnitteluun. YXPISTE muodostuu työyhteisölle tehtävästä kyselystä ja kyselyn tulosten pohjalta laaditusta teatteriesityksestä. Palvelu on kehitetty Lapin yliopiston aluekehitys- ja innovaatiopalvelut -yksikössä ja se on testattu useassa lappilaisessa organisaatiossa.

Tasa-arvorata-hankkeen muita naisille suunnattuja tuotteita ovat strategisen johtamisen ja hallitustyöskentelyn, kestävän tuotekehityksen, kokemuksen ja osaamisen sekä esimiehisyyden koulutukset.

Projekti tullaan esittelemään EU:n komission aluepolitiikan pääosaston kotisivulla ja osaston erikseen laatimassa julkaisussa.

Tasa-arvorata -hanketta rahoittaa työministeriön EQUAL-ohjelma ja sitä hallinnoi Lapin yliopiston aluekehitys- ja innovaatiopalvelut. Yksikkö palvelee alueiden ja toimialarajat ylittävien liiketoiminta- ja palveluverkostojen kilpailukyvyn edistäjänä ensisijaisesti Pohjois-Suomessa.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Irmeli Heikkilä
Puhelin 040 847 8355,
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Projektisuunnittelija
Petra Merenheimo
Puhelin 040 564 5136, etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT