Uutiset 2010

Eduskunnalta rahoitusta Arktisen keskuksen EU-pyrkimyksiin

15.12.2010

Eduskunta on ensi vuoden talousarviokäsittelyn yhteydessä myöntänyt Lapin yliopiston Arktiselle keskukselle 100 000 euron lisärahoituksen. Eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona hyväksytty rahoitus on tarkoitettu Arktiselle keskukselle EU:n arktisen tiedotuskeskuksen yksityiskohtaisen konseptin laatimiseen ja hankkeen edistämiseen.

Rahoitus lisättiin talousarvioon kansanedustaja Hannes Mannisen tekemän aloitteen pohjalta. Tuen turvin Arktinen keskus pystyy laatimaan esittelymateriaalia ja järjestämään kokouksia ja matkoja, joita EU:n arktisen informaatiokeskuksen valmistelu edellyttää.

Suomi on arktisessa strategiassaan esittänyt EU:n keskuksen perustamista Lapin yliopiston Arktisen keskuksen yhteyteen. Taustalla ovat EU:n komission arktinen tiedonanto vuodelta 2008 ja ulkoasiainneuvoston arktiset johtopäätökset vuodelta 2009, joissa ajatus informaatiokeskuksesta nostetaan esiin. Euroopan parlamentti käsittelee parhaillaan arktista raporttia. Parlamentin ulkoasiainvaliokunta hyväksyi 9. joulukuuta tekstin, jossa annetaan tuki EU:n arktisen informaatiokeskuksen perustamiselle verkostomallilla ja mainintaan Lapin yliopiston aloite. Parlamentin täysistunnossa asia on 17. tammikuuta 2011.

Lisätietoja:
Arktisen keskuksen johtaja Paula Kankaanpää, p. 040 777 7825
Arktisen keskuksen tiedeviestinnän päällikkö Markku Heikkilä, p. 040 484 4300
Lisätietoa hankkeesta