Uutiset 2005
 

Elinikäisestä oppimisesta uusi verkkokäsikirja

16.12.2005

Euroopan ikääntyessä elinikäinen oppiminen muuttuu yhä tärkeämmäksi. Yksi keino elinikäisen oppimisen tukemiseen on elinikäisen oppimisen verkkokäsikirja, jota toimitetaan tänä viikonloppuna Lapin yliopistolla.

Sähköinen käsikirja on osa eurooppalaisten yliopistojen elinikäisen oppimisen verkoston työtä ja se on tarkoitettu niille, jotka suunnittelevat, kehittävät ja toteuttavat elinikäistä oppimista yliopistoissa, aikuiskoulutusta opiskeleville sekä muutoin asiasta kiinnostuneille.

– Verkoston yli sata jäsenorganisaatiota 31:ssä Euroopan maassa pyrkivät tekemään elinikäisestä oppimisesta todellisuutta mm. jakamalla hyviä kokemuksiaan ja käytäntöjään. Toimitamme nyt sähköisen käsikirjan toista versiota ja se tulee sisältämään perusasiat elinikäisen oppimisen toteutuksesta, kuten rahoituksesta, markkinoinnista ja strategioista. Lisäksi kirjaan tulee yli sata hyvää esimerkkiä elinikäisen oppimisen toteuttamisesta Euroopan eri korkeakouluissa, kertovat kirjan toimittajat laatujohtaja Helka Urponen Lapin yliopistosta, Valerie Mitchell Isosta-Britanniasta sekä Danguole Rutkauskiene ja Aidas Jarusaitis Liettuasta. Heidän lisäkseen kirjan toimituskunnassa ovat Rob Mark Pohjois-Irlannista ja Frank Moe Bergenistä Norjasta.

Ensimmäinen painettu englanninkielinen käsikirja valmistui vuonna 1996. Kirja julkaistiin ensimmäistä kertaa verkossa vuonna 2002, nyt sähköistä kirjaa uudistetaan ja laajennetaan.

– Kirjan avulla eurooppalaiset yliopistot haluavat jakaa tietoa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksista. Aiheesta on kirjoitettu paljon teoreettisia kirjoja, tämän käsikirja puolestaan pyrkii olemaan käytännönläheinen ja luettava, verkkokirjan vastuutoimittaja Helka Urponen toteaa.

Elinikäinen oppiminen tasa-arvoistaa Eurooppaa
Idea elinikäisen oppimisen käsikirjasta syntyi 1990-luvun puolivälissä, kun Euroopassa alettiin huolestua alueen tulevaisuudesta, kilpailukyvystä ja aikuisten opiskelumahdollisuuksista. Taloudellisten haasteiden lisäksi taustalla oli huoli ihmisten ammatillisten tietojen ja taitojen riittävyydestä muuttuvassa yhteiskunnassa. Elinikäisen oppimisen tukemisen uskottiin osaltaan ratkaisevan näitä pulmia, mutta myös tasa-arvoistavan Eurooppaa.

– Korkeakoulutus, joka on opiskelijan saavutettavissa mm. hänen iästään ja asuinpaikastaan riippumatta, tasa-arvoistaa väistämättä Eurooppaa. Valtioiden pyrkimykset lisätä etäopetusta ovat hyvä esimerkki tästä, Valerie Mitchell sanoo.

– Myös Euroopan unioni ja eurooppalaiset valtiot haluavat rohkaista yliopistoja elinikäiseen oppimiseen. Suomalaisena esimerkkinä voi kertoa, että viime viikolla opetusministeriölle luovutetussa raportissa suositeltiin yliopistoille elinikäisen oppimisen strategian tekemistä. Käsikirja tukee myös tätä työtä, Helka Urponen sanoo.

Nykyinen elinikäisen oppimisen käsikirja vuodelta 2002 löytyy Internet-osoitteesta: www.eullearn.net -> The Manager’s Handbook

Lisätietoja:
Laatujohtaja Helka Urponen, puh. 0400 891 219
Elinikäisen oppimisen käsikirja vuodelta 2002: www.eullearn.net -> The Manager’s Handbook


Lapin yliopisto/Viestintä/Sari Väyrynen