Uutiset 2008

Ensimmäiset johtamisen (soveltavan) psykologian maisterit

28.11.2008

Lapin yliopistosta ovat valmistuneet ensimmäiset johtamisen (soveltavan) psykologian maisterit. Koulutuksessa yhdistyy psykologinen ja hallintotieteellinen osaaminen, mikä on ainutlaatuista Suomessa.

Lapin yliopistossa on voinut opiskella psykologiaa sivuaineena vuodesta 1985 lähtien. Vuonna 2005 valittiin ensimmäiset 12 opiskelijaa tutkintokoulutukseen, josta valmistutaan yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi ja hallintotieteen maisteriksi. Kandidaatintutkinnon pääaine on soveltava psykologia ja maisterintutkinnon pääaine hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia.

Koulutuksen lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan ihmisten hyvinvointi ja voimavarojen käyttöön saaminen ovat keskeisiä työelämän kilpailutekijöitä. Koulutuksen ydintä ovat ihmisjohtamisen taidot sekä itsetuntemus- ja vuorovaikutusosaaminen. Koulutus toteutetaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa soveltavan psykologian ja hallintotieteen oppiainepoolissa. Psykologisen ja hallintotieteellisen osaamisen yhdistäminen luo koulutukselle ainutlaatuisen profiilin.

Emma Sorjonen ja Virpi Tökkäri ovat ensimmäiset koulutuksesta valmistuneet maisterit. Sorjosen ja Tökkärin mukaan opiskelijat ja opettajat muodostavat koulutuksessa tiiviin ryhmän, jossa jokainen haastaa toisiaan eteenpäin.

– Yhteishenkeä luovat myös koulutuksessa käytettävät kokemusperäiset, itsereflektiiviset ja vuorovaikutukselliset pedagogiset menetelmät. Koulutus on osoittautunut houkuttelevaksi. Ei ole mikään ihme, että hakijoita on ollut alusta lähtien paljon ja koulutukseen valitut ovat olleet innostuneita, Sorjonen ja Tökkäri sanovat.

Psykologian lehtori Asser Pietiläisen ja psykologian professori Juha Perttulan mukaan soveltavan psykologian ja hallintotieteen oppiainepooli on maassamme ainutlaatuinen mahdollisuus.

– Seuraamme kiinnostuneina, miten koulutuksemme antamaa osaamista hyödynnetään tulevaisuudessa työelämässä. Tulevaisuuden kannalta on hienoa, että koulutuksessa mukana olleita kiinnostaa myös tutkimus. Hallintotieteen vahva tutkijakoulutus antaa jatko-opiskelijoille tukevan selkänojan. Ei menne montaakaan vuotta, kun juhlimme ensimmäistä koulutuksessa valmistunutta tohtoria, Pietiläinen ja Perttula ennustavat.

Kesävalinnan ja maisterivalinnan lisäksi koulutukseen voi hakea vuonna 2009 ensimmäistä kertaa myös avoimen yliopiston väylän kautta.

Lisätietoja:
Asser Pietiläinen
Puhelin(016) 341 2618
Juha Perttula
Puhelin 0400 328 104

LaY/Viestintä/OT