Uutiset 2005
 

Euroopan ilmastonmuutostutkijat Arktikumissa

22.11.2005

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Barentsin alueella tutkiva BALANCE-projekti kokoontuu Arktikumissa 24–25. marraskuuta.

Yhteensä viidentoista eurooppalaisen tutkimuskeskuksen ja yliopiston yhteishankkeessa on erilaisten mallien avulla selvitetty ilmastonmuutoksen vaikutuksia ihmisiin, elinkeinoihin ja ekosysteemeihin Barentsin alueella.

Tutkimustulosten mukaan keskilämpötila nousee Barentsin alueella jopa viisi astetta vuoteen 2080 mennessä. Lapissa kevään ja kesän keskilämpötilan arvioidaan kohoavan noin kolme astetta ja talvella noin neljä astetta tämän vuosisadan puoleenväliin mennessä.

Tutkimusprojektin koordinaattori, professori Manfred Lange Münsterin yliopistosta Saksasta sanoo lämpötilan kohoamisen aiheuttavan dramaattisia muutoksia.

– Muutokset ekosysteemissä heijastuvat aina myös sellaisiin taloudenaloihin, jotka ovat riippuvaisia luonnonvaroista. Barentsin alueella sellaisia ovat poronhoito ja metsätalous, Lange kertoo.

Lapin yliopistossa tutkimuksen kohteena ovat olleet ilmastonmuutoksen vaikutukset poro-, kala- ja metsätalouteen. Tutkimuksen keskeinen käsite on haavoittuvuus, jolla tarkoitetaan ympäristön ja muiden taloudellisten ja yhteiskunnallisten muutosten aiheuttamaa haittaa, johon ekosysteemit tai ihmisyhteisöt eivät pysty sopeutumaan.

Eri sektorien mahdollisuudet sopeutua ilmastonmuutokseen vaihtelevat. Suomessa tehdyissä haastatteluissa tuli selväksi, että ilmastonmuutoksella on myönteisiä vaikutuksia metsätaloudelle, mutta ilmaston lämpeneminen voi myös aiheuttaa lisäkustannuksia puun korjuussa sekä teiden parantamisessa ja ylläpidossa.

Porotaloudessa ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät nopeammin ja selvemmin kuin metsätaloudessa. Myöhempi talventulo ja aikaisempi kevät ovat porojen laiduntamisen ja vasomisen kannalta myönteisiä muutoksia. Jääpeite ja paksu lumihanki saattavat toisaalta vaikeuttaa porojen ravinnonsaantia. Silloin porojen menetykset ja tarve lisäruokintaan kasvavat, ja poronomistajille aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia.

Suurin merkitys porotaloudelle on kuitenkin poronlihan hintakehityksellä, joka on seurausta kilpailusta muiden lihantuotantomuotojen kanssa ja pohjoismaisten poronlihamarkkinoiden kehityksestä. 

Yksi Balance-projektin tavoitteista oli myös luoda yhteys alueen paikalliseen väestöön ja levittää tietoa tutkimustuloksista itse tutkimusalueille. Lapin yliopistossa tätä toteutetaan näyttelyllä, joka vuodenvaihteen jälkeen lähtee kiertämään Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa. 

Lisätietoja:
Tutkimusprofessori MonicaTennberg
Puhelin 016 341 2793, sähköposti etunimi.sukunimi@ulapland.fi
www.balance-eu.info ja
www.northportal.info 
www.arcticcentre.org  

Lapin yliopisto/Arktinen keskus/Riku Lavia