Uutiset 2006

Euroopan komissiolta rahoitus eurooppalais-kanadalaiselle sosiaalityön harjoittelulle

21.3.2006

Lapin yliopiston sosiaalityön laitos ja sosiaalityön valtakunnallinen yhteistyöverkosto SOSNET osallistuvat eurooppalais-kanadalaiseen sosiaalityön yhteishankkeeseen, joka on saanut rahoituksen EU-Canada-ohjelmasta.

Euroopan komission ja Kanadan valtion rahoittamassa hankkeessa tarjotaan opiskelijoille Suomesta, Itävallasta, Puolasta ja Belgiasta mahdollisuus suorittaa opintoihinsa kuuluva harjoittelu Kanadassa. Vastavuoroisesti kanadalaiset opiskelijat suorittavat omaa harjoitteluaan eurooppalaisten yliopistojen järjestämissä harjoittelupaikoissa. Harjoittelupaikoiksi valitaan kohteita, joissa opiskelijat tutustuvat erityisesti marginalisoituneiden ryhmien, kuten kodittomien tai pakolaisten tukipalveluihin.

Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on mielenkiintoisten harjoittelukokemusten lisäksi kerätä tietoa marginalisoituneiden ryhmien parissa tehtävästä työstä sekä sosiaalityön harjoittelun käytännöistä Euroopassa ja Kanadassa.

Opiskelijat viettävät ulkomaisessa harjoittelukohteessaan yhden lukukauden osallistuen ohjattuun harjoitteluun, joka kuuluu pakollisena heidän opintoihinsa. Hanke myöntää osallistuville opiskelijoille n. 700 euron kuukausistipendin sekä matka-apurahan. Lisäksi osallistuvien yliopistojen sosiaalityön opettajat vaihtavat kokemuksia harjoittelun käytännöistä ja roolista sosiaalityöntekijän ammattitaidon kehittäjänä.

Hankkeen yhteistyökumppanit Kanadassa ovat University of Calgary, Carleton University (Ottawa), University of British Columbia sekä University of Montreal. Harjoittelupaikkoja tarjoavat mm. Kanadan Punainen Risti.  

Hankkeen yhteistyökumppanit Euroopassa ovat Lapin yliopisto/SOSNET (Kuopion ja Tampereen yliopistot), Management Center Innsbruck Itävallassa, Jagellonia University  Puolassa ja Haute Ecole Charleroi Belgiassa. Harjoittelupaikkoja tarjoavat paikalliset yhteistyökumppanit, mm. Suomen Punaisen Ristin pakolaiskeskus Rovaniemellä.

Lisätietoja:
Anneli Pohjola
Puhelin 016 341 2617, 040 553 7498
Saara Koikkalainen
Puhelin 016 341 2685, 0400 813 867

LaY/Viestintä/OT