Uutiset 2006

Euroopan rikosoikeudellinen verkosto kokoontuu Arktikumissa

28.11.2006

Oikeusministeriö järjestää 29.11.–1.12.2006 Euroopan rikosoikeudellisen verkoston kokouksen Arktikumissa Rovaniemellä. Paikalle odotetaan noin sataa kokousvierasta.

European Judicial Network eli EJN on kansainvälistä oikeusapua hoitavien viranomaisten yhteistyöelin, johon kukin EU-jäsenmaa on nimennyt omat yhteyshenkilönsä. EJN-verkoston tavoitteena on tehostaa erityisesti vakavien rajat ylittävien rikosten torjuntaa.

Rovaniemen kokouksessa painopiste on kysymyksissä, joista on erityistä hyötyä   käytännön oikeusaputoimia hoitaville verkoston yhteyshenkilöille. Keskusteluissa pohditaan mm. oikeudellisessa yhteistyössä käytettävien instrumenttien hyödyntämistä. Tällaisia instrumentteja ovat esimerkiksi EU:n pidätysmääräys ja ns. jäädyttämispuitepäätös.

Kokouksessa otetaan esille myös EJN:n Solon-termipankin kehittäminen ja sen suhde muihin EU:n termipankkeihin. Aihetta koskeva oikeuslingvistiikkaan painottuva esitys on valmisteltu yhteistyössä Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan kanssa. Lisäksi kokouksessa esitellään EJN:n toimintaa Suomessa, kerrotaan Suomen yhteyssyyttäjien toiminnasta Virossa ja Venäjällä sekä pohditaan EJN:n tulevaisuutta.

EJN-verkoston keskeisenä toimintamuotona on kokous kerran puheenjohtajakaudessa, minkä lisäksi pidetään yksi kokous Brysselissä helmi-maaliskuussa.
Verkostolla on kaikille avoimet verkkosivut
www.ejn-crimjust.europa.eu

Rovaniemen kokous järjestetään yhteistyössä keskusrikospoliisin ja Valtakunnansyyttäjänviraston kanssa. Kokous on osa Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmaa.

Lisätietoja:
kansainvälisen yksikön johtaja Merja Norros, puh. (09) 1606 7633 tai 050
595 9729
– EU-ylitarkastaja Anna Kuusi, puh. (09) 1606 7896 tai 050 361 5652
sähköposti:
etunimi.sukunimi@om.fi

LaY/Viestintä/OT