Uutiset 2011
 

Europarlamentti tukee arktista tiedotuskeskusta Rovaniemelle

20.1.2011

Euroopan parlamentti on tänään torstaina 20. tammikuuta 2011 hyväksynyt mietinnön pohjoisimpien alueiden kestävästä EU-politiikasta.

Mietinnössä parlamentti ottaa kantaa myös aloitteeseen EU:n arktisen tiedotuskeskuksen perustamisesta Rovaniemelle Lapin yliopiston Arktisen keskuksen yhteyteen. Parlamentti pyytää komissiota ottamaan huomioon sopivat ehdotukset ja toteaa panevansa merkille Lapin yliopiston ehdotuksen.

Arktisen keskuksen johtaja, professori Paula Kankaanpää pitää suurena saavutuksena sitä, että parlamentti erikseen mainitsee Lapin yliopiston aloitteen.

– On poikkeuksellista, että parlamentti tukee näin suoraan konkreettista aloitetta. Arktinen keskus on ehdottanut EU:n arktisen tiedotuskeskuksen perustamista juuri sillä verkostomallilla, jota parlamentti nyt tukee. Kilpailevia aloitteita ei ole tiedossamme. Tästä on kuitenkin vielä matkaa ja työtä ennen lopullisia päätöksiä, sillä tiedotuskeskuksen varsinainen perustaminen on komission eikä parlamentin käsissä, Kankaanpää toteaa.

Kankaanpää kiittää suomalaisia europarlamentin jäseniä siitä, kuinka vahvasti he puoluekannasta riippumatta ovat tukeneet tavoitetta EU:n arktisen informaatiokeskuksen perustamisesta Suomeen. Torstain keskustelussa parlamentissa useat suomalaismepit toivat esiin Lapin yliopiston arktisen osaamisen.

Vastauspuheenvuorossaan laajentumiskomissaari Stefan Füle kertoi komission ottavan huomioon tiedotuskeskuksesta käydyn keskustelun ja Lapin yliopiston esityksen ja myös muut vaihtoehdot.

Parlamentin kanta luo painetta komissioon mutta ei sanele komission päätöksiä asiassa. Arktista tiedotuskeskusta koskevalle päätöksenteolle ei ole mitään sitovaa aikataulua. Siitä keskustellaan joka tapauksessa komissiossa tänä keväänä. Keskuksen mahdollisesta muodosta tai tehtävistä ei myöskään vielä ole päätöksiä. Arktinen keskus on valmistellut kansainvälisten kumppanien kanssa mallia, joka perustuu laajaan verkostoon, jonka päämaja olisi Rovaniemellä.

Parlamentin mietinnössä käsitellään laajasti EU:n politiikkaa pohjoisimmilla alueilla. Suomen pohjoista keskustelua seuraavalla www.arcticfinland.fi -sivustolla on julkaistu Arktisen keskuksen tiedeviestintäpäällikön Markku Heikkilän analyysi mietinnön sisällöstä.

Parlamentin mietintö kokonaisuudessaan
Tausta-aineistoa EU:n arktisesta informaatiokeskuksesta

Lisätietoja:
Arktisen keskuksen johtaja, professori Paula Kankaanpää, p. 040 777 7825
Arktisen keskuksen tiedeviestinnän päällikkö Markku Heikkilä, p. 040 484 4300
Chief Executive Producer Nicolas Gunslay, Arctic Centre, p. 040 735 7296

Parlamentin mietinnön kappale, joka koskee EU:n arktista informaatiokeskusta

59.

katsoo, että EU:n olisi jatkettava valmiuksiensa kehittämistä ja kehottaa komissiota tarkastelemaan arktisiin alueisiin liittyvien EU:n toimien toteuttamista ja jatkamista sekä raportoimaan asiasta – tällaisia toimia ovat napa-alueita koskeva yhteinen monenvälinen tutkimusrahoitusohjelma, jonka ansiosta on mahdollista tehdä yhteistyötä helpommin ja vähemmän byrokraattisesti, ja tutkimusyhteisön yhteiset hankkeet;

kehottaa komissiota tutkimaan ensi sijassa EU:n arktisen tiedotuskeskuksen perustamista, minkä olisi oltava yhteinen verkostohanke, ja ottamaan huomioon sopivat ehdotukset; panee tähän liittyen merkille Lapin yliopiston ehdotuksen;

katsoo, että tiedotuskeskuksen pitäisi pystyä luomaan pysyvä yhteys EU:n ja arktisen alueen keskeisten toimijoiden välille sekä välittämään arktista aluetta koskevaa tietoa EU:n toimielimille ja asianomaisille tahoille;

Lapin yliopisto / Arktinen keskus / Markku Heikkilä