Uutiset 2003
 

FT Jarkko Saarinen luontomatkailun professoriksi

27.1.2003

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) johtokunta nimitti perjantaina 24.1.2003 Metlan, Lapin yliopiston ja Metsähallituksen yhteiseen luontomatkailun professorin virkaan FT Jarkko Saarisen 1.2.2003 alkaen.

Suomen ensimmäinen luontomatkailun professorin virka on perustettu Metlan, Lapin yliopiston ja Metsähallituksen yhteistyöllä ja se sijoitetaan Metlan Rovaniemen tutkimusasemalle. Viran tutkimusaiheisiin kuuluvat luontoon perustuva matkailu, sen alueelliset ja taloudelliset vaikutukset sekä matkailu osana luonnon kestävää käyttöä. Tärkeä tutkimushaaste on myös luonnon eri käyttömuotojen yhteensovittaminen. Professori vastaa luontomatkailun opetuksesta Lapin yliopistossa.

Filosofian tohtori Jarkko Saarinen valittiin virkaan kolmen hakijan joukosta. Hän on opiskellut maantiedettä Oulun yliopistossa, jossa hän on väitellyt tohtoriksi vuonna 2001. Saarinen on työskennellyt Metsäntutkimuslaitoksessa vuodesta 1992, ja hän on toiminut vierailevana tutkijana Aldo Leopold Instituutissa Yhdysvalloissa. Saarinen koordinoi luontomatkailun tutkimusta Metlassa ja hänen tutkimusaiheitaan ovat mm. matkailu ja sen vaikutukset, kestävä matkailu, luontomatkailu ja sen kehittäminen sekä siihen liittyvät aluetaloudelliset ja menetelmälliset kysymykset. Lisäksi hänellä on runsaasti kokemusta opetuksesta ja opinnäytetöiden ohjaamisesta.

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen
puh. (09) 8570 5240, gsm 050 391 2020, sähköposti: kari.mielikainen@metla.fi

LaY/Viestintä/ihk