Uutiset 2006

Graafisen suunnittelun opetukseen lehtoraatti

20.10.2006

Lapin yliopisto ja taiteiden tiedekunta ovat päättäneet graafisen suunnittelun opetuksen järjestämisestä. Koulutusohjelmaan avataan täyttämättä ollut lehtoraatti.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa on tällä hetkellä yksi professuuri, yksi määräaikainen professuuri, yksi lehtoraatti ja yksi päätoiminen tuntiopettaja.

Taiteiden tiedekunnassa toimi Graphic Management -maisteriohjelma opetusministeriön erillisrahoituksella vuosina 2002–2004. Maisteriohjelman päätyttyä sen kehittämispäällikkö siirrettiin graafisen suunnittelun määräaikaiseksi professoriksi. Määräaikaisuus päättyy tämän vuoden lopussa.

Keskustelua on herättänyt se, että pitäisikö koulutusohjelmaan perustaa professuuri purkamaan opetuksen pattitilannetta, vai pitäisikö koulutusohjelmaan avata määräaikaisen professuurin vuoksi jäädytettynä ollut lehtoraatti.  

Tiedekunnan ja yliopiston välisissä tulossopimusneuvotteluissa päätettiin avata määräaikaisen professuurin vuoksi jäädytettynä ollut lehtoraatti, jonka virka laitetaan heti hakuun. Lehtoraatin tehtäväkuva suuntautuu suoraan graduohjaukseen ja perusopetukseen. Tarkoitus on, että virkaan valittu lehtori aloittaisi työnsä vuoden 2007 alusta lähtien.   

Lisäksi tulossopimusneuvotteluissa sovittiin, että graafinen suunnittelu ja audiovisuaalinen mediakulttuuri pohtivat, miten ne voisivat yhteisvoimin helpottaa graafisen suunnittelun opetuksen ruuhkaa.    

Vuonna 2002 aloittaneessa graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa opiskelee yhteensä 135 opiskelijaa. Vuotuinen sisäänotto on 15 opiskelijaa. Graafisesta suunnittelusta valmistui vuonna 2005 viisi ja vuonna 2005 kuusi taiteen maisteria. 

Graafisen suunnittelun tehtäväalue liittyy laajasti viestintään ja sen osa-alueisiin. Koulutusohjelma tuottaa graafisia suunnittelijoita, jotka ymmärtävät työnsä osana yhteiskunnan sosiaalisia käytäntöjä, osaavat epäillä valmiita ajatusmalleja, tuntevat kuvallisen viestinnän ja graafisen suunnittelun sisällön ja osaavat soveltaa taitojaan erilaisissa välineissä.

Lisätietoja:
Rehtori Mauri Ylä-Kotola
Puhelin 0400 276 288

LaY/Viestintä/OT